Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)

Efektywne rozwiązywanie problemów - effective problem solving - cqi-20

Efektywne rozwiązywanie problemów - effective problem solving - cqi-20

Informacje dodatkowe

Liczba dni 2 dni
Gdzie W siedzibie klienta
Grupa docelowa
 • właściciele projektów,
 • zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie)

Program 1. Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom.
2. Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji.
3. Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów.
4. Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu:
 • identyfikacja problemu,
 • proces korekty,
 • analiza rodzaju wady,
 • analiza przyczyny źródłowej,
 • działania korygujące,
 • działania zapobiegawcze.
5. Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie / faza procesu).
6. Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów:
 • Diagram Ishikawy,
 • diagram koncentracji,
 • matryca decyzji,
 • statystyczny opis populacji,
 • Error-Proofing / Mistake Proofing,
 • Flow Chart,
 • analiza Multi-Vari,
 • przenoszenie działań na podobne wyroby i/lub procesy,
 • projektowanie wyrobu/procesu odporne na zmienność – Taguchi,
 • Wykres Pareto,
 • karty przebiegu / kontrolne,
 • wykres korelacji,
 • histogram.
7. Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania:
 • problemu (5W/2H, arkusz kontrolny, histogram, analiza Multi-Vari, Jest/Nie Jest, diagram koncentracji),
 • korekty (MSA, Containment Worksheet - plan korekty),
 • wady (FMEA, plan kontroli),
 • przyczyny źródłowej (5Why-EOS Escape/Occurence/ Systemic, Diagram Ishikawy, najlepsze z najlepszych BOB, najgorsze z najgorszych WOW, diagram koncentracji, TRIZ),
 • działań korygujących (Error-Proofing, plan kontroli procesu, Lessons Learned),
 • działań zapobiegawczych (Action Plan & Review Data).
8. Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing.

Ćwiczenia:

 • Listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problem.
 • Analiza Jest / Nie Jest.
 • Technika zastosowania metody 5 Why – EOS.
 • Technika zastosowania Diagram Ishikawy.
 • Implementacja analizy Multi-Vari.
 • Zastosowanie Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing w wyrobie / procesie produkcyjnym.
 • Przeszkody na drodze do skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Raportowanie procesu skutecznego rozwiązywania problemów.
Korzyści dla uczestnika Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:
 • Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA.
 • Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje).
 • Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów.
 • Realizować metody 5 Why- EOS, Diagram Ishikawy, Analiza Multi-Vari.
 • Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów.

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:
 • Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących.
 • Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, Multi-Vari, wykres korelacji.
 • Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań?
 • Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned).
Cena zawiera
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,

Więcej informacji na https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/efektywne-rozwiazywanie-problemow-effective-problem-solving-cqi-20

Organizator TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu
www.tqmsoft.eu

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Bodycote Polska Sp. z o.o.
ecocolor sp. z o.o. KTL-kataforeza
GEFCO Polska
GELP KTL Sp. z o.o.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
P.P.H.U. Rego Sp. z o.o.