Tool-Shop 2019
Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
Stokvis Tapes (do 8 styczeń 2020)
MotoSolutions do 22.11
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
MTM 12 MC od uruchomienia
TUV SUD (do 30 listopada 2019 r.)
ITA do 31.01.2020
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020

Audyt Wyrobu według VDA 6.5

Audyt Wyrobu według VDA 6.5

Informacje dodatkowe

Liczba dni 2 dni
Gdzie W siedzibie klienta
Grupa docelowa
 • pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań ISO/TS 16949 - posiadający klientów niemieckich,
 • kandydaci na audytorów wewnętrznych,
 • audytorzy wewnętrzni - realizujący audyty wyrobów, ale też procesów produkcyjnych i systemu zarządzania,
 • szefowie projektów,
 • Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 16949, VDA 6.1,
 • pracownicy Działów Jakości,
 • pracownicy Laboratoriów Pomiarowych / odpowiedzialne za pomiary,
 • osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji,
 • osoby odpowiedzialne za produkcję,
 • osoby odpowiedzialne za magazynowanie, audyty wyrobów gotowych w magazynie, wysyłki, spedycję,
 • odpowiedzialni za zakupy, dostawców, PPAP od dostawców, audyty u dostawców,
 • konsultanci realizujący doradztwo w firmach branży motoryzacyjnej.
Program 1.Przegląd wymagań dla audytowania w branży motoryzacyjnej
 • Kryteria wymagań: ISO/TS 16949:2009, IS-19011:2002, VDA 6.x, IATF/AIAG.
 • Kluczowe wymagania: podejście procesowe, ciągłe doskonalenie i idea PDCA.
 • Audyty wyrobu a audyty procesów i systemu - podobieństwa i różnice.
 • CSR - specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych - przegląd.
 • Specyfika podejścia klientów niemieckich w/g VDA.
2.Audyt wyrobu w/g VDA 6.5 (ed.02 z IX.2008):
 • Poprzednie podejście w/g VDA 6.5 ed.01 - krótkie omówienie zmian.
 • Program audytów i roczny harmonogram audytów: wejścia, uwarunkowania.
 • Kwalifikacje osób planujących i audytorów: wymagania IATF, VDA, IS-19011, dobre praktyki, szkolenia.
 • Planowanie audytów: dobre podejścia do planowania(kolejność, czas, miejsca, osoby, zakres), specyfika audytu wyrobu w odróżnieniu od innych audytów, audyt wyrobu wewnętrzny a przeprowadzany u Dostawcy audyt klienta, dokumenty wejściowe, krótkie omówienie kluczowych narzędzi, których znajomość jest niezbędna do audytowania (FMEA, SPC - zdolności procesów, PPAP, MSA, CP).
 • Przeprowadzanie audytu:potrzebne dokumenty (audytowane i audytora), pobieranie próbek i identyfikacja, kontrola, badania próbek, charakterystyki specjalne, zwracanie próbek na produkcję, pakowanie, magazynowanie, transport, powiązanie audytu wyrobu z procesami(ocena walidacji procesów produkcyjnych i kontrolnych, rola organizacji produkcji i utrzymania ruchu, charakterystyki specjalne wyrobu audytowanego a procesów), klasyfikacja niezgodności, raport po audycie, zapisy/sprawozdania.
 • Działania poaudytowe: zasady przeprowadzania działań korygujących, działania natychmiastowe, feedback - zasady informowania po audycie.
 • Ocena audytu, zamknięcie audytu.
3. Dyskusja, pytania - odpowiedzi.
4. Ocena szkolenia, ew. ocena przyswojenia wiedzy przez uczestników.
5. Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników.

Ćwiczenia:
 • Przeprowadzenie przykładowych, szkoleniowych audytów jednego, dwóch produktów.
Korzyści dla uczestnika
 • Przygotowanie firmy do wymagań audytów w/g wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA.
 • Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców.
 • Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów wyrobów.
 • Przekazanie informacji - wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw - dla pracowników różnych działów (patrz: Adresaci szkolenia).
 • Poznanie zasad planowania i realizacji audytów wyrobów / produktów.
Cena zawiera
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,

Więcej informacji na https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/audit-wyrobu-wg-wymagan-vda-65

Organizator TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu
www.tqmsoft.eu

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o. Sp. k.
SHOT BLASTING Sp. z o.o.
 RGH Rubber & Plastics Ltd
MOCAP
 bekuplast S.A.