Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
ITA do 31.01.2020
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji przekazuje uzgodnione parametry transakcji dotyczącej sprzedaży na rzecz Trioliet B.V. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w Dywizji Emitenta w Opalenicy.

Planowana transakcja sprzedaży ma objąć nieruchomości, załogę, uzgodnione stany magazynowe oraz uzgodniony zakres produkcji w toku. Cena transakcji ma wynieść, w zależności od wartości i wyceny stanów magazynowych i produkcji w toku, około 6 800 000 zł.
 
Płatność ceny ma nastąpić w następujący sposób: 90 proc. ceny zostanie zapłacone w dniu zawarcia transakcji, 5 proc. zostanie zwolnione po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia transakcji i kolejne 5 proc. zostanie zwolnione po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia transakcji (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych).
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

P.P.H.U. Rego Sp. z o.o.
Elkom Trade S.A.
 A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o.o.
A. Berger Polska Sp. z o. o.
Galwan Sp. z o.o.
Silesia Plastics s.c.