Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest funkcją wielu zmiennych. Jej głównymi argumentami są przychody i koszty, których stosunek określa wysokość zysku lub straty.

Przychody i koszty zależą m.in. od efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Jakich narzędzi używać, by minimalizować wydatki i zwiększać obroty w logistyce w branży motoryzacyjnej? Na przykład takich, jak Magnum Optimum® 1208 od Schoeller Allibert.

Gospodarka kołem się toczy

Nie trzeba być ekonomistą, by mieć świadomość, że gospodarka charakteryzuje się pewnego rodzaju cyklami. W dużym uproszczeniu, na każdy z nich składa się wzrost, stabilizacja, bessa i stagnacja, a długość poszczególnych faz zależy od wielu czynników mikro i makroekonomicznych. Tyle teoria ekonomii. Jakie wnioski płyną z niej dla praktyków biznesu? Takie, że dobra koniunktura nie jest nam dana raz na zawsze, a w miejsce długotrwałego wzrostu kiedyś pojawi się spowolnienie. Nawet jeśli prognozy dla krajowej gospodarki są dobre, to nie należy zapominać, że jest ona współzależna od kondycji partnerów biznesowych za granicą. Dekoniunktura na rynkach zewnętrznych może mieć wpływ na wyniki nie tylko danej firmy, ale całego sektora. Dobrym przykładem jest tutaj branża automotive, gdzie relacje między największymi producentami tworzą transgraniczny system naczyń połączonych.

Gdy inwestujesz, spowolnienia nie odczujesz

Wytrawni gracze rynkowi wiedzą, że hossa to nie tylko czas żniw, ale także zasiewu. Optymalizacja rozwiązań, podnoszenie jakości kapitału ludzkiego, budowanie wizerunku marki, ekspansja na nowe rynki zbytu i uruchamianie alternatywnych kanałów dystrybucji - to tylko niektóre z potencjalnych tematów inwestycyjnych. Innym kluczowym obszarem dającym pole do wprowadzenia usprawnień, a jednocześnie mającym duży wpływ na końcowy kształt budżetu całego przedsiębiorstwa, jest szeroko rozumiana logistyka. Możliwości optymalizacyjne w przewożeniu i składowaniu ładunków to temat wymagający osobnego artykułu. Żeby zarysować kontekst, wystarczy posłużyć się kilkoma przykładami. Nowoczesne rozwiązania logistyczne oferują m.in.: odporność na korozję i warunki atmosferyczne, ergonomię oraz bezpieczeństwo osób zatrudnionych w centrach spedycyjnych, oszczędność miejsca w transporcie zwrotnym i hali magazynowej czy wreszcie automatyzację procesów. Tych atrybutów trudno upatrywać w paletach, skrzyniopaletach i innych typach pojemników starszych generacji. Są one zazwyczaj znacznie tańsze niż innowacyjne kontenery, jednak w długim okresie czasu ich użytkowanie generuje koszty, których pozwala uniknąć implementacja nowych rozwiązań. W ten sposób dochodzimy do sedna inwestycji, czyli wydania środków w celu osiągnięcia korzyści w przyszłości. Także przyszłości w czasach dekoniunktury.

Schoeller Allibert - inwestycje z gwarancją zwrotu

Jak nikt inny, znaczenie inwestycji rozumieją firmy będące liderami w swoich sektorach. Dobrym przykładem przedsiębiorstwa o takim statusie jest Schoeller Allibert. Produkując opakowania z tworzyw sztucznych od sześćdziesięciu lat, firma wyznacza trendy w branży, nadając ton innowacjom logistycznym. Jej produkty trafiają zarówno do koncernów operujących na skalę globalną, jak firm skupionych na rynkach regionalnych. Wśród firm zaopatrujących się w Schoeller Allibert są m.in. reprezentanci sektora automotive. Różnorodność portfolio klientów dobrze pokazuje, jak uniwersalne są pojemniki zaprojektowane przez inżynierów Schoeller Allibert. Świat biznesu to miejsce, w którym zdecydowanie bardziej niż sentymenty liczą się twarde dane pokazujące potencjalny zysk. Każda inwestycja powinna być poprzedzona prognozą zwrotu i zestawem korzyści wynikających z implementacji innowacji. Dlatego też Schoeller Allibert proponuje swoim kontrahentom przygotowanie kalkulacji określających opłacalność oferowanych rozwiązań. Eksperci firmy są w stanie precyzyjnie obliczyć oszczędności i wskazać moment, w którym inwestycja w nowe pojemniki zacznie przynosić zyski.

Większy zysk na przykładzie Magnum Optimum® 1208

By nie pozostać gołosłownym, weźmy pod lupę skrzyniopaletę Magnum Optimum® 1208 (MO 1208), jeden z flagowych punktów w katalogu Schoeller Allibert. To pojemnik z gamy Foldable Large Containers (FLC), który oferuje możliwość złożenia ścian bocznych, dzięki czemu znacząco (współczynnik złożenia wynosi 71 proc.) spada zapotrzebowanie na przestrzeń w transporcie zwrotnym. W ten sposób po puste pojemniki można wysłać jeden pojazd zamiast dwóch ciężarówek, co wymiernie redukuje koszty transportu. MO 1208 zbudowany jest z lekkiego, odpornego na uderzenia, promieniowanie UV czy wilgoć sztucznego tworzywa PP. W praktyce ma to przełożenie na dwie korzyści: pozwala wydłużyć cykl życia produktu i daje możliwość przechowywania pojemników pod gołym niebem, optymalizując kluczową przestrzeń magazynową. Certyfikowana pojemność kontenera - 750 kg nie przeszkodziła jego konstruktorom w obniżeniu wagi własnej produktu (jest on o 7 proc. lżejszy od swojego poprzednika), a także uproszczenia jego obsługi. Podwyższa to ergonomię pracy, a co za tym idzie zwiększa produktywność załogi. Warto także dodać, że w razie uszkodzenia jednego elementu skrzyniopalety, istnieje możliwość zamówienia u producenta konkretnego modułu i wymiany na własną rękę, co z kolei pozwala zaoszczędzić na kosztach serwisowych. Na koniec dodajmy jeszcze, że Magnum Optimum® 1208 jest kompatybilny ze zautomatyzowanymi systemami logistycznymi, a także został wyposażony w miejsca do naklejania etykiety identyfikujących ładunek. Wszystko w celu cięcia kosztów pracy i ograniczenia czasu potrzebnego do obsługi pojemnika.

Jeśli są Państwo zainteresowani potencjałem inwestycyjnym Magnum Optimum® 1208 lub innych produktów sygnowanych logo Schoeller Allibert, zapraszamy do kontaktu z firmowymi doradcami, którzy w podstawie twardych danych pokażą korzyści finansowe wynikające z inwestycji w innowacyjne pojemniki zwrotne z tworzyw sztucznych.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Pöppelmann GmbH & Co. KG Kunststoffwerk-Werkzeugbau
 Trojan Manufacturing Ltd.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
EUROTOM Sp. z o.o.
KLG Sp. z o.o.