Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
IZOBLOK zaprezentował roczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące okres od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Miniony, jubileuszowy dwudziesty rok działalności IZOBLOK charakteryzował się stabilnym wzrostem, co ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Na poziomie generowanych skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej Grupa osiągnęła wartość 217 mln zł i odnotowała lekki spadek, zaś wynik EBITDA Grupy był na podobnym poziomie jak w roku 2017/2018 r. tj. 26 mln zł., przy marży osiągającej poziom 12 proc. Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom przepływów operacyjnych które osiągnęły poziom 22 mln zł co stanowi 15 proc. wzrost r/r.

Miniony rok to również nowe, znaczące kontrakty m.in. od Jaguar Land Rover, BMW oraz ważne nagrody branżowe.

- Cele zakładane na najbliższe dwa lata, to dalszy rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zwiększenie i umocnienie pozycji rynkowej oraz optymalizację kosztów operacyjnych. Widzimy duże zmiany w branży motoryzacyjnej przed którą stoi szereg wyzwań: technologicznych, środowiskowych i konsumenckich. Pomimo wielu ryzyk jakie obserwujemy, takich jak: brexit czy wojny handlowe, wierzymy że otoczenie rynkowe stworzy szereg okazji które postaramy się wykorzystać - mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Grupa IZOBLOK jest liderem europejskiego rynku EPP, w którym posiada udział na poziomie 25 proc. Rocznie w 4 zakładach (3 w Polsce i 1 w Niemczech) o łącznej powierzchni 40 tys. m², produkowanych jest ponad 28 mln sztuk elementów z EPP, głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i branży logistycznej.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Stjorsen Polska
TRAZMET Lager Technik Sp. z o.o.
Galwan Sp. z o.o.
Georg Utz Sp. z o.o.
Aplast Krawczyk s.c.
KLG Sp. z o.o.