GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
20 grudnia zeszłego roku Ministerstwo Rozwoju (Min. Rozwoju) zawarło umowę z Mitsui High-tec (Europe) Sp. z o.o.


Umowa ta dotyczy wsparcia dla inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę w latach 2019 - 2023, polegającej na budowie zakładu produkcyjnego rdzeni silników do silników napędowych i elektrycznych w Skarbimierzu-Osiedle (woj. opolskie).

Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się do:

1) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. co najmniej 60 nowych miejsc pracy, w tym 19 dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata);
2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia;
3) poniesienia najpóźniej do 30 listopada 2023 r.,kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 163,1 mln zł;
4) utrzymania w województwie opolskim inwestycji o wartości początkowej wyżej wskazanej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;

Minister Rozwoju udzieli przedsiębiorcy w latach 2019-2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 3 mln zł.

Pomoc zostanie wypłacona w częściach:

  • w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż 996 145,00 zł;
  • w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż 233 200,00 zł;
  • w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 233 200,00 zł;
  • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 1 537 455,00 zł.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod fabrykę Mitsui High-tec (Europe) Sp. z o.o. miało miejsce 19 marca 2019 r.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
Craemer GmbH
FIUKA Polska Sp. z o.o.
DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. K.