Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
VIA
Aalberts
CABKA
EMTECH
Zdecydowana większość menadżerów zarządzających fabrykami komponentów w Polsce jest zdania, że perspektywa działania ich firm w 2021 roku ulegnie poprawie.

To jeden z wniosków jaki wypływa z grudniowego „Barometru Dostawców Motoryzacyjnych w Polsce” przeprowadzonego przez firmę analityczną AutomotiveSuppliers.pl. - Sektor produkcji części i komponentów na pierwszy montaż jest reprezentowany w naszym kraju przez kilkaset podmiotów. Firmy bardzo silnie odczuły pierwszy wiosenny lockdown w europejskim przemyśle motoryzacyjnym - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - W ramach I edycji Barometru postanowiliśmy sprawdzić jak zmieniała się sytuacja dostawców w II połowie 2020 roku i jaka jest perspektywa na ten rok.

W IV kwartale 2020 r. nastąpiła zauważalna poprawa w wynikach sprzedaży zakładów motoryzacyjnych. 32,2% menadżerów podało, że zarządzane przez nich firmy zanotowały niższą sprzedaż niż rok wcześniej - kwartał wcześniej na spadek wskazywała dwukrotnie większa grupa badanych (66,1%). Wzrost sprzedaży (rok do roku) w ostatnim kwartale 2020 roku zanotowało 40,7% ankietowanych dostawców. To zdecydowana zmiana w stosunku do III kwartału, w którym zwiększoną sprzedaż miało 16,9% ankietowanych.

W porównaniu do III kwartału w ostatnim kwartale zeszłego roku większość ankietowanych firm zwiększyła liczbę miejsc pracy. Aż 69,5% menadżerów zarządzających podniosło poziom zatrudnienia (III kwartał 2020: 39,0%) a tylko 5,1% dostawców była zmuszona do przeprowadzenia redukcji swoich zasobów ludzkich (III kwartał: 10,2%).
sprzedaz 2020Choć w II połowie zeszłego roku (szczególnie w IV kwartale) większość dostawców miała sprzedaż zgodną z prognozą lub wyższą niż w 2019 roku to strat spowodowanych przez pandemię COVID-19 nie udało się odrobić. Aż 86,4% menadżerów biorących udział w Barometrze zadeklarowało, że w całym 2020 roku prowadzone przez nich firmy miały niższą sprzedaż niż rok wcześniej. Największą grupę stanowią firmy, które zanotowały spadek sprzedaży w przedziale 11-20% (42,4% badanych).

Prognozy na 2021 rok (w skrócie):
  • 62,1% menadżerów zakłada utrzymanie obecnej liczby miejsc pracy a 34,5% planuje rekrutacje nowych pracowników
  • dla blisko 4/5 menadżerów perspektywa działania ich firm w 2021 roku ulegnie poprawie, przy czym blisko połowa (49,2%) określa, iż będzie ona nieznacznie lepsza. Żaden z respondentów nie wskazuje, że perspektywa ta miałaby się znacząco pogorszyć.
  • za najważniejsze wyzwanie w 2021 r. uznano niestabilność i niepewność deklarowanych przez klientów wolumenów zamówień (66,1% odpowiedzi). Do innych równie istotnych wyzwań zaliczono pozyskanie pracowników produkcyjnych oraz zapewnienie ciągłości dostaw części i komponentów od swoich dostawców.
Barometr dostawców ..
Barometr dostawców ..
Barometr dostawców ..
Previous Next Play Pause
1 2 3

Metodologia badania:
Barometr został przeprowadzony pomiędzy 9 grudnia a 22 grudnia 2020 r. przez AutomotiveSuppliers.pl poprzez indywidualne ankiety online. W badaniu wzięło udział 59 menadżerów zarządzających (dostawcy) zakładami produkującymi części i komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego (TIER1, TIER2). W przypadku większości pytań uzyskano odpowiedzi od wszystkich ankietowanych. Niższą liczbę odpowiedzi uzyskano na pytania dotyczące rentowności w 2020 roku (56 odpowiedzi) oraz informacji o kapitale polskim/zagranicznym (57 odpowiedzi).
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Craemer GmbH
Novacode Sp. z o.o.
Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o.o.