boryszew logo 150W pierwszym kwartale 2019 roku przychody Grupy Boryszew wyniosły 1,5 mld zł. Skonsolidowana EBITDA Grupy wyniosła 90 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 24 mln zł.
 
Grupa planuje zwiększenie mocy produkcyjnych i rozbudowę portfela produktowego w Segmencie Metale, dalszy rozwój Segmentu Motoryzacyjnego oraz poprawę efektywności finansowej wszystkich posiadanych spółek.

Na początku bieżącego roku Spółki Grupy z Segmentu Motoryzacja pozyskały nominacje na nowe projekty o wartości 22 mln EUR, z czego ponad 15 mln EUR przypada na Grupę Boryszew Automotive Plastics (BAP), produkującą komponenty z tworzyw sztucznych. - Nowe projekty, w części związane z perspektywicznym dla nas rynkiem aut elektrycznych, pozwalają optymistycznie patrzeć na kolejne okresy. Udział części do samochodów elektrycznych i hybrydowych w naszym portfelu nominacji wynosi obecnie ponad 15 proc. Pierwsze nominacje na części do tego typu aut pozyskaliśmy dużo wcześniej, ale już w 2019 będziemy mogli zaobserwować wpływ rynku aut elektrycznych na nasze wyniki, ponieważ ich produkcja rusza w połowie tego roku - powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.
 
W omawianym okresie Segment Motoryzacja wygenerował 449 mln złotych przychodów oraz EBITDA na poziomie 20 mln złotych. Grupa nadal odczuwała znaczący wpływ implementacji norm środowiskowych WLTP oraz Euro 6 na przychody oraz wynik operacyjny Grupy (około 13 mln złotych).
 
Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku przychody w Segmencie Metale, stanowiącym około 60 proc. struktury przychodów Grupy Boryszew, wyniosły 907 mln zł, natomiast EBITDA - 58 mln zł. Niższy wynik tego segmentu w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku to następstwo znaczącego wzrostu cen energii, wyższych kosztów wynagrodzeń oraz niższych jednostkowych marż przerobowych. - Efekt wzrostu cen energii na wyniku EBITDA Grupy Boryszew w pierwszym kwartale to blisko 6 milionów złotych. W dłuższej perspektywie, utrzymanie cen energii na obecnym poziomie i widoczne, możliwe kolejne wzrosty cen, zdecydowanie osłabią konkurencyjność polskiego przemysłu na świecie. Szczególnie mocno odczują to eksporterzy. Zwróćmy uwagę, że cena energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych u naszych niemieckich sąsiadów wynosi już dziś ok. 65 zł za MWh mniej niż w Polsce - powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Pozytywne wyniki zanotował segment Chemia. W 1 kwartale 2019 przychody wzrosły o ponad 4% i wyniosły 73 mln PLN. EBITDA wyniosła 3,5 mln PLN - jej niższy poziom w stosunku do roku poprzedniego wynikał z niższych marż handlowych w grupie produktów - plastyfikatory.
 
Grupa Boryszew w pierwszym kwartale 2019 r. rozpoczęła kolejne inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozwój portfela nowych produktów w Segmencie Metale.

Informacje o spółce

Grupa Boryszew (GPW: BRS) jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz stali, a także chemii przemysłowej. Grupa zatrudnia ponad 12 tys. pracowników w blisko 40 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w 14 krajach na 4 kontynentach. Grupa Boryszew jest notowana na GPW w Warszawie. W 2018 roku osiągnęła 7 mld zł przychodów (razem z Grupą Alchemia).

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ZEM Sp. z o.o.
Paks'D Sp. z o.o.
 RGH Rubber & Plastics Ltd
 bekuplast S.A.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.