ue_flagParlament Europejski i Rada 18 lutego br., podjęły wspólne porozumienie w sprawie ustanowienia, po raz pierwszy w UE, surowych norm emisji CO2 dla samochodów ciężarowych.

Porozumienie to jest zgodne z porozumieniem osiągniętym w grudniu w sprawie nowych norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych w UE na lata po 2020 r.  Jest to kolejny kamień milowy w modernizacji europejskiego sektora mobilności i przygotowanie go do neutralności klimatycznej w drugiej połowie wieku. Zgodnie z porozumieniem normy dla emisji dla nowych ciężarówek będą one musiały być o 30% niższe już w 2030 r. w porównaniu do norm emisji z 2019 r. (z założeniem 15 proc. redukcji do 2025 r.).

Nowe przepisy pomogą państwom członkowskim osiągnąć cele w zakresie emisji, zachęcą do innowacji, będą promowały czyste rozwiązania w zakresie mobilności, zwiększą konkurencyjność przemysłu UE oraz pobudzą zatrudnienie, a jednocześnie obniżą koszty zużycia paliwa przez operatorów transportu i przyczynią się do poprawy jakości powietrza.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Cañete powiedział: - Po osiągnięciu pierwszych unijnych norm emisji dla samochodów ciężarowych kończymy ramy prawne, które pozwolą osiągnąć europejski cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 r. Europejski Parlament i Rada osiągnęły ambitne i wyważone porozumienie. Nowe cele i zachęty pomogą zaradzić emisjom, a także przyniosą oszczędności paliwowe dla przewoźników i czystszego powietrza dla wszystkich europejczyków. Dla przemysłu unijnego jest to okazja, aby objąć innowacje mobilnością o zerowej emisji i jeszcze bardziej wzmocnić globalne przywództwo w dziedzinie czystych pojazdów.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MOCAP
 bekuplast S.A.
ZEM Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
A. Berger Polska Sp. z o. o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.