Od 1 marca 2019 roku o 5,5 proc. wzrosną płace w spółce Timken Polska w Sosnowcu.
 
Wysokość podwyżek dla poszczególnych pracowników będzie przedmiotem odrębnych negocjacji między przedstawicielami związków zawodowych i pracodawcą. Rozmowy powinny zostać zakończone do końca lutego.
 
Jak informuje, Zbigniew Michalkiewicz przewodniczący Solidarności w Timken Polska w Sosnowcu, będzie to już kolejny rok z rzędu, w którym związkowcy skutecznie negocjują z pracodawcą wzrost płac. - Zawsze staramy się, żeby pieniądze na podwyżki zostały podzielone między pracowników w  optymalny sposób - mówi Zbigniew Michałkiewicz, przewodniczący Solidarności w spółce Timken Polska w Sosnowcu. Jak wyjaśnia, każdy z pracowników spółki ma indywidualnie określone zadania do wykonania. Wysokość podwyżki dla poszczególnych osób będzie zależała od tego, w jakim stopniu zrealizowały swoje plany.
 
W 2018 roku fundusz płac w spółce został podniesiony o 4,5 proc. Wtedy też wysokość podwyżek była uzależniona od stopnia wykonania założonych planów. Pracownicy, którzy zrealizowali wyznaczone im zadania, otrzymali podwyżki w wysokości nie mniejszej niż 150 zł miesięcznie, a osoby, które  przekroczyły plan, co najmniej 230 zł miesięcznie.
 
Sukcesem Solidarności jest także zmiana zasad naliczania premii. - Dotychczas w naszej firmie obowiązywały inne reguły dotyczące premii dla pracowników fizycznych, a inne dla umysłowych. Po latach starań udało nam się ujednolicić te zasady, co jest znacznie korzystniejsze dla pracowników, a premia będzie stanowić istotny składnik wynagrodzenia - wskazuje przewodniczący.
 
W tym roku dzieci pracowników Timken po raz kolejny skorzystają z wynegocjowanego przez Solidarność dofinansowania do ferii zimowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. - Zarówno w przypadku ferii, jak i letnich wakacji pracownicy mogą liczyć na dofinansowanie wypoczynku dzieci nawet do 75 proc. kosztów wyjazdu - podkreśla Michałkiewicz.
 
Timken Polska wytwarza łożyska oraz produkty z zakresu mechanicznego przenoszenia mocy.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Paks'D Sp. z o.o.
 RGH Rubber & Plastics Ltd
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
LUQAM Sp. z o.o Sp. k.
 bekuplast S.A.