ncbr logoPod koniec grudnia 20018 r. NCBiR opublikowało listę ocenionych projektów złożonych w ramach programu sektorowego INNOMOTO w działaniu 1.2 Programy sektorowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W trakcie naboru wpłynęło 46 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 347 196 152,66 zł, przy całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych 620 241 070,82 zł.
 
NCBR pozytywnie oceniło 13 projektów o łącznym koszcie 158 313 196,29 zł, a na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 88 295 365,57 zł.

Projekty o najwyższej wartości w INNOMOTO II:

APTIV SERVICES POLAND S.A. - "Platforma do monitorowania wnętrza samochodu i wykrywania aktywności pasażerów przy pomocy sensorów optycznych 2D i 3D" - koszt kwalifikowalny projektu: 29 987 509,55 zł / Wnioskowana kwota dofinansowania: 16 937 511,80 zł;

WIELTON S.A. - "Opracowanie technologii hydroformowania wybranych elementów naczepy celem stworzenia innowacyjnej naczepy INNFLEXTRAILER" -  koszt kwalifikowalny projektu: 29 701 696,51 zł / Wnioskowana kwota dofinansowania: 12 056 383,91 zł;

Pełna lista ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2

W ramach I konkursu INNOMOTO (lata 2016-2017) wpłynęło 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 413 373 591,46 zł. 47 projektów przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną i zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 238 231 014,42 zł.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
 bekuplast S.A.
 RGH Rubber & Plastics Ltd
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
LUQAM Sp. z o.o Sp. k.
MOCAP