job cutGłówny Urząd Statystyczny podał informację, że bezrobocie we wrześniu spadło do 8,3 proc. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż wynikało z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Stopa bezrobocia w województwach na koniec września br. wynosiła od 5,1 proc. w wielkopolskim do 13,7 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się we wszystkich województwach, z wyjątkiem pomorskiego, w którym utrzymała się na niezmienionym poziomie. Największy spadek notowano w woj. lubelskim i lubuskim (po 0,3 pkt. proc.). W porównaniu z wrześniem ub. roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 2,3 pkt .proc.), a w najmniejszym – w opolskim (o 0,9 pkt. proc.).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec września 2016 roku wyniosła 1 324,1 tys. wobec 1 346,9 tys. osób miesiąc wcześniej. Oznacza to, że obniżyła się w skali miesiąca o 1,7 proc., czyli o 22,8 tys. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych spadła o 215,3 tys. osób, czyli o 14,0 proc.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

SHOT BLASTING Sp. z o.o.
Geo Globe Polska Sp z o.o.
Hauck Heat Treatment Sp. z o.o.
Shapers Polska Sp. z o. o.
Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
GELP KTL Sp. z o.o.