Reklama
Reklama
Rejestracja
Pola z gwiazdką (*) są wymagane.
Szczegóły użytkownika
Additional information
 
Regulamin użytkownika portalu
 
1.  Wydawcą portalu informacyjnego automotivesuppliers.pl jest AutomotiveSuppliers.pl s.c. Małgorzata
Zborowska-Stęplewska, Rafał Orłowski z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Staniewickiej 14.
2.  Rejestracja w portalu jest bezpłatna i umożliwia dostęp do ukrytych funkcji - możliwości odczytu pełnych treści informacji/artykułów oraz otrzymywania najnowszych artykułów informacyjnych dotyczących przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, Europie i na świecie oraz wydarzeń, konferencji, targów branżowych, w formie cyklicznego newslettera. Jest ona również wymagana aby korzystać z płatnych części serwisu.
3. Newsletter rozsyłany jest codziennie, od poniedziałku do piątku.
4.  Subskrybentem może być osoba prawna lub fizyczna, która oświadczyła, że zapoznała się i akceptuje zasady korzystania z portalu automotivesuppliers.pl. Każdy z subskrybentów jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim swoich danych dostępowych w postaci nazwy użytkownika i hasła.
5.  Uprawnienia do korzystania z portalu wymagają wypełnienia powyższego formularza.
6.  Aktywacja dostępu dla subskrybentów następuje niezwłocznie po przesłaniu formularza rejestracji.
7. Korzystanie z portalu automotivesuppliers.pl nie oznacza, że subskrybenci nabywają jakiekolwiek prawa do artykułów i danych w nim zawartych. Zamieszczone artykuły, oferty i inne informacje nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w internecie bez uprzedniej zgody AutomotiveSuppliers.pl s.c., zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. W przypadku korzystania z artykułów, tekstów i innych danych dostępnych w portalu www.automotivesuppliers.pl, na podstawie udzielonej zgody, wymagane jest podanie źródła informacji w postaci aktywnego linku do odpowiedniej strony w portalu www.automotivesuppliers.pl.
9. Zamieszczane w portalu informacje, artykułym teksty i inne obiekty pochodzą ze źródeł, uznanych przez AutomotiveSuppliers.pl s.c. jako sprawdzone i wiarygodne. Pomimo tego AutomotiveSuppliers.pl s.c. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i dokładność publikowanych informacji pochodzących ze źródeł innych niż on sam.
10. Nazwa AutomotiveSuppliers.pl, znak graficzny firmy, serwisu oraz kwartalnika AutomotiveSuppliers.pl review, oraz wszelkie inne nazwy i znaki graficzne, zastrzeżone na rzecz AutomotiveSuppliers.pl,  nie mogą być wykorzystywane bez zgody AutomotiveSuppliers.pl.
11. Firma AutomotiveSuppliers.pl s.c. zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w dostępie do portalu.
12. Firma AutomotiveSuppliers.pl s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu, wynikające z przyczyn od niej niezależnych.

Akceptuję warunki regulaminu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez operatora portalu oraz oświadczam, że wszystkie podane dane są prawdziwe.