Banner
Banner
Banner

EMAIL Print

Konferencje

EVENT 

TITLE:
Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych
WHEN:
22.07.2019 - 23.07.2019
WHERE:
Kraków -
Category:
Szkolenia otwarte

DESCRIPTION

TQM training

Liczba dni:
2 dni

GRUPA DOCELOWA:
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym,
 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,
 • osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów do kontroli wyrobu / nadzorowania procesu,
 • pracownicy działów jakości / kontroli jakości,
 • auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) - szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949,

 

PROGRAM i ĆWICZENIA:
1.Zdolność systemu pomiarowego:
 • przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru,
 • niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji,
 • skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem.
2.Opis zdolności systemów pomiarowych.
3.Definicje i interpretacja:
 • niepoprawność wskazań (błąd systematyczny),
 • powtarzalność i odtwarzalność (błędy przypadkowe),
 • zmienność całkowita a zmienność własna procesu,
 • rozdzielczość i rozróżnialność,
 • wskaźniki zdolności: Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, ndc,
 • liniowość i stabilność systemu pomiarowego.
4.Ocena zdolności systemów pomiarowych dla zadań pomiarowych związanych z kontrolą jakości lub sterowaniem procesem – wymagania.
5.Metodologia badań zdolności systemów pomiarowych za pomocą analizy R&R:
 • procedura typu 1,
 • procedura typu 2 (pełna – metoda rozstępów i średnich ARM),
 • procedura typu 2 (uproszczona – metoda rozstępów RM),
 • procedura typu 3.
6. Graficzna prezentacja wyników analizy R&R.

Ćwiczenia:
 • analiza R&R typ 2 metodą średnich i rozstępów – analiza przypadku,
 • wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności Cg, Cgk – analiza typ 1 (samodzielne pomiary i interpretacja wyników),
 • ocena zdolności przyrządu dla zadania pomiarowego typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC (samodzielne pomiary i interpretacja wyników),
 • analiza R&R typ 2 metodą średnich i rozstępów oraz metodą rozstępów,
 • analiza graficzna wyników pomiarów – zaawansowane wnioskowanie o systemie pomiarowym.
 • Opcjonalnie, w zależności od zainteresowań Uczestników:
 • analiza R&R typ 3 – analiza przypadku kontroli automatycznej,
 • analiza stabilności systemu pomiarowego – karta kontrolna Xśr-R – analiza przypadku.

Uwagi:
 • w ramach ćwiczeń może zostać wykonana analiza R&R dla systemu pomiarowego dostarczonego na szkolenie przez Uczestników – wymagany wcześniejszy kontakt z trenerem,
 • w przypadku przesłania przez Uczestnika nie później niż 14 dni przed szkoleniem opisu konkretnegoproblemu związanego z analizą R&R, w czasie ćwiczeń może odbyć się wspólna próba jego rozwiązania – wymagana pisemna zgoda Uczestnika na upublicznienie opisu problemu (bez nazw własnych).

KOSZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

W przypadku wykorzystania poznanej metody:

 • istotne zmniejszenie ryzyka wysłania do klienta wyrobu niezgodnego z powodu błędnych decyzji kontrolnych,
 • zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji dotyczących stanu procesu (sterowania procesem),
 • zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie analiz R&R oraz dogłębną interpretację wyników nastawioną na planowanie trafnych działań korygujących,
 • poznanie efektywnej, empirycznej metody szacowania niepewności pomiaru,
 • możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych, szczególnie dla zadań pomiarowych związanych z dużym ryzykiem kosztów niezgodności,
 • zapoznanie się z możliwościami wspomagania komputerowego w zakresie analizy zdolności systemów pomiarowych – możliwość bezpłatnego uzyskania arkuszy obliczeniowych używanych w czasie szkolenia..

 

KOSZT ZA OSOBĘ: 1.390 PLN  + 23 proc. VAT

CENA ZAWIERA:
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny.Organizator:
TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.tqmsoft.eu

VENUE

Miejsce:
Kraków
STATE:
Małopolskie
COUNTRY:
COUNTRY: pl