Banner
Banner
Banner

EMAIL Print

Konferencje

EVENT 

TITLE:
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami IATF 16949
WHEN:
20.05.2019 - 21.05.2019
WHERE:
Gdańsk -
Category:
Szkolenia otwarte

DESCRIPTION

luqam logo  
 
 


Cena: 1480 zł netto/os
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, lunch, bufet w ramach przerw kawowych.

Opis:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, kwalifikacji zawodowych oraz osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego IATF 16949. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011. Przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które mają już wdrożony system zarządzania jakością wg specyfikacji ISO/TS 16949 / IATF 16949, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

Program:
1.    Podejście procesowe – karta procesu.
2.    Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009, IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015:
2.1.    System zarządzania jakością,
2.2.    Odpowiedzialność kierownictwa, przywództwo
2.3.    Zarządzanie zasobami, planowanie, wsparcie
2.4.    Realizacja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu
2.5.    Pomiary, analiza, doskonalenie.
3.    Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji – omówienie poszczególnych narzędzi pod kątem audytorskim (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC).
4.    Procedura audytowania:
4.1.    Cele audytu i zakresy obowiązków,
4.2.    Audytowanie – programy i procedury audytu,
4.3.    Spotkanie otwierające,
4.4.    Metody audytowe i ich właściwy wybór,
4.5.    Techniki badania audytowego,
4.6.    Zapis niezgodności – zasady zapisu i zapisy niekompletne,
4.7.    Zakończenie audytu.
5.    Egzamin końcowy.
Korzyści:
    Dokładne zapoznanie się z wymaganiami norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym z ich praktycznym zastosowaniem.
•    Poznanie procedury i zasad audytowania poparte przykładami i warsztatami.
    Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy uzyskują uprawnienia auditora wewnętrznego systemu IATF 16949.
    Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Adresaci:
    Kierujący firmami działającymi w lub dla branży motoryzacyjnej.
    Kierownicy i pracownicy działów odpowiedzialnych za jakość wyrobu/usługi, produkcję, magazynowanie.
    Auditorzy wewnętrzni i pełnomocnicy ds. systemów zarządzania w branży motoryzacyjnej.
    Pracownicy uczestniczący w budowaniu i nadzorowaniu działania systemu jakości.

Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.
Czas trwania: 2 dni (14 h).
Uczestnicy: Maksymalna ilość uczestników 15.

 

Kontakt:
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Tel. 296 49 31
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

VENUE

Miejsce:
Gdańsk