Reklama
Reklama
Reklama

EMAIL Drukuj

Konferencje

Zdarzenie 

Tytuł:
Six Sigma - poziom Black Belt
Kiedy:
20.05.2019 - 21.05.2019
Gdzie:
Kraków -
Kategoria:
Szkolenia otwarte

Opis

luqam logo  
 
 

 
Cena: 9680 zł netto/os
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, lunch, bufet w ramach przerw kawowych.

Opis:
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarządzać będą dużymi projektami przynoszącymi wartość dodaną organizacji. Oferuje kompleksowe poznanie nie tylko metodyki DMAIC, ale również warsztatowe pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem, poznanie zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz pogłębioną analizę studiów przypadków. Szkolenie kończy się obroną projektu na poziomie Black Belt.

Program:
1.    Six Sigma w zarysie:
1.1.    Historia.
1.2.    Definicja.
1.3.    Elementy metodologii.
1.4.    Definicja Six Sigma.
1.5.    Struktura organizacji Six Sigma.
2.    Role i odpowiedzialności:
2.1.    Executives.
2.2.    Champions.
2.3.    Master Black Belt.
2.4.    Black Belt.
2.5.    Green Belt.
3.    Excel oraz MiniTab jako narzędzie statystyczne.
4.    DMAIC - DEFINE (definicja):
4.1.    DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.
4.2.    Główne kroki fazy DEFINE.
4.3.    Wybór problemu do rozwiązania.
4.4.    Mapa procesu.
4.5.    Karta Projektu.
4.6.    Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).
5.    DMAIC - MEASURE (pomiar):
5.1.    Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.
5.2.    Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
5.3.    Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
5.4.    Systemy pomiarowe i ich ocena.
5.5.    MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).
5.6.    Sposoby prezentowania danych.
5.7.    Zasady generowania pomysłów.
6.    DMAIC - ANALYZE (analiza):
6.1.    Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.
6.2.    Wstęp do analizy statystycznej.
6.3.    Analiza graficzna zebranych danych.
6.4.    Wstęp do planowania eksperymentów – DoE.
7.    DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):
7.1.    Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.
7.2.     Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.
7.3.    Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania – projekty pilotażowe.
7.4.    Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.
7.5.    Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.
7.6.    Fundamenty Lean.
    5S+S.
    Standaryzacja pracy.
8.    DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):
8.1.    Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.
    Zarządzanie ryzykiem.
    Uodpornienie na błędy.
    Statystyczna Kontrola Procesu.
8.2.    Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.
8.3.    Przygotowanie planu karty kontrolnej.
8.4.    SPC.
8.5.    Ustalenie nowego standardu.
8.6.    Skuteczne wprowadzenie zmian.
8.7.    Zamknięcie projektów – podsumowanie biznesowe.
9.    Analiza i interpretacja case studies.
10.    Case study – symulacja projektu:
10.1.    Identyfikacja CTQ projektu.
10.2.    Opracowanie karty projektu.
10.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.
10.4.    Określenie charakterystyki CTQ.
10.5.    Zdefiniowanie danych procesu:
    Hipergeometryczny dobór próbek.
10.6.    Sprawdzenie systemu pomiarowego:
    Parametry odtwarzalności i powtarzalności.
    MSA dla danych ciągłych.
10.7.    Określenie zdolności procesu:
    Capability Process.
10.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawności.
10.9.    Znajdywanie źródeł wariancji:
    Testy hipotez dla danych ciągłych.
    Testy hipotez dla danych nieciągłych.
10.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii – ustalenie witalnych przyczyn:
    FMEA.
‒    Czynności wstępne (powołanie członków zespołu, wybór i zdefiniowanie obiektu badań).
‒    Dekompozycja wyrobu/procesu.
‒    Analiza potencjalnych błędów.
‒    Analiza skutków błędów.
‒    Analiza przyczyn błędów.
‒    Wyznaczenie wskaźników: RZW.
‒    Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.
‒    Ustalenie rankingu błędów.
‒    Wyselekcjonowanie błędów krytycznych.
‒    Zaplanowanie i podjęcie działań zapobiegawczych.
‒    Nadzorowanie skuteczności wprowadzonych działań prewencyjnych.
    DoE – przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.
10.11.    Odkrycie relacji między zmiennymi – ustalenie optymalnych ustawień procesu.
10.12.    Określenie nowych tolerancji operacyjnych.
10.13.    Lean Management - filary:
    Just in Time i Jidoka.
    Kaizen.
    Wybrane narzędzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).
    Rola narzędzi Lean w projektach Six Sigma.
    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.
    Wprowadzenie systemu Pull.
    Wykorzystanie Kart Kanban.
    Gra symulacyjna Pull Flow.
10.14.    Weryfikacja systemu miar.
10.15.    Określenie zdolność procesu.
10.16.    Wprowadzenie systemu kontroli:
•    Opracowanie zamknięcia projektu.
•    SPC – Karty kontrolne dla danych ciągłych i atrybutowych.
11.    Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.
11.1.    Metoda DMADV.
11.2.    Metoda DCCDI.
11.3.    Metoda IDOV.
12.    Przywództwo i techniki wywierania wpływu.
12.1.    Definicja i poziomy przywództwa.
12.2.    Zasady postępowania Lidera.
12.3.    Analiza zachowań kierowniczych.
13.    Kreatywne rozwiązywanie problemów.
13.1.    Krótkie omówienie najczęściej stosowanych metod rozwiązywania problemów w zakładach produkcyjnych oraz firmach usługowych.
13.2.    Wprowadzenie do Kreatywnych metod rozwiązywania problemów. Pobudzanie  kreatywności ludzi.
13.3.    Omówienie wraz z praktycznym ćwiczeniem:
    Burza mózgów: różne warianty.
    Metoda 365.
    Mind mapping i kreatywne 5 WHY - Rozszerzenie analitycznych metod rozwiązywania problemów.
    Inne metody rzadziej stosowane: metoda Walta Disney’a, metoda Scamper.
14.    Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).

Korzyści:
    Nabycie umiejętności kierowania grupą Green Belts w ramach dużych projektów optymalizacyjnych.
    Poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarządzania projektami.
    Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.
    W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.

Adresaci:
Kandydaci na stanowisko Black Belt:
    kierownicy,
    managerowie,
    pracownicy działów jakości, produkcji i ciągłego doskonalenia,
    liderzy zespołów projektowych.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów. W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt. Uczestnicy na bieżąco konsultują swoje projekty z prowadzącym. Szkolenie kończy się testem wiedzy oraz obroną projektu na poziomie Black Belt.
Czas trwania: 19 dni (133 h). Łączna liczba zjazdów: 6.
Uczestnicy: Maksymalna ilość uczestników 15.Kontakt:
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Tel. 12 296 49 31
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsce

Miejsce:
Kraków
Województwo:
Małopolskie
Kraj:
Kraj: pl