Reklama
Reklama
Reklama

EMAIL Drukuj

Konferencje

Zdarzenie 

Tytuł:
Certyfikowany specjalista ds. jakości - Zjazd I
Kiedy:
11.09.2019 - 13.09.2019
Gdzie:
Kraków -
Kategoria:
Szkolenia otwarte

Opis

TQM training

Liczba dni:
3 dni

GRUPA DOCELOWA:
 • pracownicy / kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • osoby zajmujące się analizami jakościowymi,
 • pracownicy laboratoriów pomiarowych,
 • Pełnomocnicy Jakości,
 • inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość.

 

PROGRAM i ĆWICZENIA:

Dzień 1
CZĘŚĆ I - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

1. Zrozumienie jakości.
 • Ćwiczenie indywidualne.
1.1 Jak rozumiem jakość? (z zastosowaniem ankiety Crosby’ego)
 • Świadomość jakości; ewolucja podejścia do jakości.
 • Klient definiuje jakość; potrzeby i satysfakcja klienta; model Kano.
 • Ćwiczenie zespołowe.
2. Analiza potrzeb klientów dot. szkoleń z zakresu jakości (z wykorzystaniem modelu Kano).
 • 2.2 Kierunki doskonalenia jakości.
 • Ćwiczenie zespołowe.
3. Określenie i priorytetyzacja kierunków doskonalenia jakości (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji/wyboru; diagramu Pareto).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
3.3 Systemy kontroli jakości.
 • Ćwiczenie indywidualne.
4. Jakim kontrolerem jestem?
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
4.4 Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance) wg norm ISO.
 • Ćwiczenie zespołowe.
5. Napiszmy procedurę na osiągnięcie WCQ (World Class Quality).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance); geneza i rozwój międzynarodowych norm zarządzania jakością.
 • 5.5 System kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).
 • Ćwiczenie zespołowe.
6. Czy jesteśmy gotowi do stosowania TQM?
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Istota i zasady systemów TQM.
 • Ćwiczenie indywidualne.
7. Czy stosuję się do zasad TQM?
 • Ćwiczenie zespołowe.
8. Czy podejście TQM można wprowadzić w polskich uwarunkowaniach? - Określenie czynników wspierających i utrudniających stosowanie TQM (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji; tabeli wpływu).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Nagrody jakości.
 • Ćwiczenie indywidualne.
9. Ocena stanu istniejącego (z wykorzystaniem arkusza audytowego Europejskiej Nagrody Jakości).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Istota i rola nagród jakości (Deminga, Baldrige’a, Europejska Nagroda Jakości, Polska Nagroda Jakości).

Dzień 2
CZĘŚĆ I - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, cd.

10. Koszty jakości.
 • Cele systemu kosztów jakości, kategorie kosztów jakości, analiza kosztów jakości, redukcja kosztów jakości.
 • Ćwiczenie zespołowe.
11. Analiza kosztów jakości.
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
12. Współczesne systemy doskonalenia jakości i rola menedżerów jakości.
 • Benchmarking; Lean Management; Six Sigma.
 • Rola menedżerów jakości.
 • Ćwiczenie zespołowe.
13. Kompetencje menedżerów jakości (z zastosowaniem diagramu podobieństwa - Affinity).

CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIE PLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI

14. Wdrażanie nowego wyrobu zgodnie z metodyką zaawansowanego planowania jakości (APQP).
 • Metodyka APQP; etapy projektu, narzędzia i techniki projektowania produktów i procesów; istotne dokumenty.
15. Projektowanie produktów/usług.
 • Ćwiczenie zespołowe
 • 15.15 Projektowanie wybranego produktu/usługi (z wykorzystaniem metod: generowania pomysłów, N7 – nowych narzędzi jakości, metod wyboru rozwiązań).
16. Projektowanie procesu.
 • Ćwiczenie zespołowe
 • 16.16 Projektowanie procesu - diagram przepływu procesu (Process Flowchart).

Dzień 3
CZĘŚĆ II - PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI, cd.

17. Analiza potencjalnych ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych.
 • Istota FMEA (Failure Mode Effect Analysis); analiza DFMEA i PFMEA; projektowanie działań prewencyjnych.
 • Ćwiczenie zespołowe.
 • 17.17 Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych dla wybranego produktu / procesu.
18. Systemy monitorowania stabilności i zdolności procesu.
 • Istota planu kontroli (Control Plan); stosowane metody kontroli / detekcji.
 • Ćwiczenie zespołowe.
 • 18.18 Generowanie, wybór i projektowanie działań kontrolnych / detekcyjnych dla wybranego produktu / procesu.
19. Analiza systemów pomiarowych (MSA).
 • Analizy GageR&R (powtarzalności i odtwarzalności) dla przyrządów pomiarowych
 • Ćwiczenie zespołowe
 • 19.19 Wykonanie GageR&R dla wybranego wymiaru produktu.
 • MSA dla pomiarów atrybutowych.
 • Ćwiczenie zespołowe.
20. Wykonanie MSA dla wybranego Produktu (ocena atrybutowa).
 • 20.20 Zasady współpracy i nadzoru nad dostawcami.
 • Metodyka wyboru i nadzoru nad dostawcami; zasady PPAP (Production Part Approval Process).
 • Ćwiczenie zespołowe.
21.Case Study - ustalenie zakresu dokumentacji PPAP i wypełnienie karty PSW.

KOSZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Uczestnik po szkoleniu będzie:
 • miał wysoką świadomość jakościową,
 • prawidłowo oceniał ryzyko wykorzystując analizę FMEA i planował działania prewencyjne,
 • monitorował i oceniał stabilność procesu,
 • oceniał i analizował zmienność procesu,
 • oceniał system pomiarowy dla właściwości mierzalnych,
 • stosował podstawowe karty kontrolne do oceny procesu,
 • definiował, oceniał i dążył rozwiązania problemów oraz jego przyczyn źródłowych metodami 8D, RCA.

KOSZT ZA OSOBĘ:
1.850 PLN  + 23 proc. VAT

CENA ZAWIERA:
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny.

Więcej informacji na https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/certyfikowany-specjalista-ds-jakosci-zjazd-i

Organizator:
TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.tqmsoft.eu

Miejsce

Miejsce:
Kraków
Województwo:
Małopolskie
Kraj:
Kraj: pl