Banner
Banner
Banner

EMAIL Print

Konferencje

EVENT 

TITLE:
Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego
WHEN:
19.08.2019 - 20.08.2019
WHERE:
Kraków -
Category:
Szkolenia otwarte

DESCRIPTION

TQM training

Liczba dni:
2 dni

GRUPA DOCELOWA:

 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • pracownicy izb pomiarów, wypożyczalni, laboratoriów metrologicznych,
 • pracownicy działów jakości, liderzy i członkowie zespołów ds. jakości,
 • pion inżynieryjny w działach produkcyjnych,
 • auditorzy wewnętrzni.

PROGRAM i ĆWICZENIA:

1. Pojęcie związane z wyposażeniem pomiarowym oraz procesem nadzorowania, cel nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
2. Wytyczne norm w zakresie nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego:ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 oraz IATF 16949:2016, PN-EN ISO 10012:2004, ISO 17025:2005.
3. Zadania nadzorowania w różnych fazach procesu produkcyjnego.
4. Podstawowe zagadnienia związane z doborem wyposażenia pomiarowego, wzorcowaniem oraz orzekaniem o zgodności i niezgodności z wymaganiami.
5. Proces potwierdzenia metrologicznego.
6. Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym.
7. Identyfikowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
8. Identyfikowalność wyposażenia kontrolno-pomiarowego - prowadzenie zapisów z wypożyczeń, kalibracji, napraw.
9. Struktura organizacyjne przedsiębiorstwa a nadzorowanie wyposażenia.
10. Przegląd i porównanie wskaźników zdolności wyposażenia wyznaczanych wg różnych metod.
11. Podstawowe procedury i instrukcje działań związanych z nadzorowaniem.
12. Metody ustalania czasokresów między kolejnymi potwierdzeniami zgodne z ISO 10012-1:1998.

Ćwiczenia
 • Realizacja procesu potwierdzenia metrologicznego.
 • Postępowanie z niezgodnym wyposażeniem pomiarowym.
 • Tworzenie procedury nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 • Dokonywanie zapisów na formularzach dotyczących nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 • Usuwanie typowych niezgodności poauditowych dotyczących nadzorowania wyposażenia.
 • Opracowanie planu potwierdzeń metrologicznych (planu sprawdzeń / kalibracji / legalizacji).
 • Opracowanie „Karty przyrządu” oraz „Świadectwa wzorcowania”.
 • Dobór przyrządów pomiarowych.
 • Weryfikacja certyfikatu kalibracji.
 • Ustalanie i zmiany częstotliwości zatwierdzeń metrologicznych.
 • Potwierdzenie zgodności i niezgodności ze specyfikacją.
 • Unikanie błędów związanych ze sprawdzaniem i nadzorowaniem przyrządów pomiarowych.
 • Redukcja kosztów sprawdzania i nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
Zalecenia dla Uczestników:
 • odbycie szkolenia z zakresu metody R&R oraz sprawdzania i wzorcowania uniwersalnych przyrządów pomiarowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA/FIRMY:

Uczestnik nauczy się:
 • jak zagwarantować odpowiedni poziom oceny jakości procesu produkcyjnego,
 • właściwie oceniać znaczenie tzw. „funkcji metrologicznej”,
 • jak udoskonalać procedury i instrukcje nadzorowania wyposażenia.

Uczestnik dowie się:

 • jakie są cele i metody nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • jaki jest znaczenie jakości przyrządów pomiarowych dla kształtowania jakości,
 • jakie są zalety zastosowania wspomagania komputerowego pracy osób odpowiedzialnych za nadzorowanie wyposażenia w firmie.
 
KOSZT ZA OSOBĘ: 1.450 PLN  + 23 proc. VAT

CENA ZAWIERA:
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny.

Więcej informacji na https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/nadzorowanie-wyposazenia-kontrolno-pomiarowego  

Organizator:
TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.tqmsoft.eu

VENUE

Miejsce:
Kraków
STATE:
Małopolskie
COUNTRY:
COUNTRY: pl