Reklama
Reklama
Reklama

EMAIL Drukuj

Konferencje

Zdarzenie 

Tytuł:
AUDITOR WEWNĘTRZNY PROCESU I WYROBU WG VDA 6.3 I VDA 6.5
Kiedy:
06.09.2018 - 07.09.2018
Gdzie:
Warszawa -
Kategoria:
Szkolenia otwarte

Opis

AUDITOR WEWNĘTRZNY PROCESU I WYROBU WG VDA 6.3 I VDA 6.5

Opis szkolenia:


Aktywne szkolenie obejmujące wykłady ilustrowane prezentacją, analizy przypadków, dyskusje i warsztaty.

Szkolenie ma charakter modułowy i obejmuje:

•    moduł jakościowo / auditowy – VDA 6.3 oraz wytyczne normy ISO 19011 (Kompetencje auditorów i aspekty psychologiczne auditu), warsztaty prowadzenia auditu wewnętrznego procesu – ćwiczenia, gry symulacyjne w małych grupach
•    moduł jakościowo / auditowy – VDA 6.5, warsztaty prowadzenia auditu wewnętrznego wyrobu  - ćwiczenia, gry symulacyjne w małych grupach

Cel szkolenia:

•    Przygotowanie Auditorów, których zadaniem będzie prowadzenie auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz zewnętrznych u dostawców zgodnie z wymaganiami Niemieckiego Przemysłu Samochodowego (VDA).
•    Nabycie umiejętności: znajomość i interpretacja wymagań VDA 6.3 i VDA 6.5, przygotowanie, planowanie i prowadzenie auditów jakości, formułowanie niezgodności, sporządzanie raportów z auditu.
•    Nabycie wiedzy na temat  jak korzystać z katalogu pytań dla całego łańcucha dostaw P1 - P7 na podstawie ich interpretacji i praktycznych przykładów.

Program szkolenia:

Auditor Procesu według wymagań VDA 6.3 – grudzień 2016

•    Zależności między auditem systemu, procesu i wyrobu
•    Wprowadzenie do auditowania procesów – wymagania IATF 16949 i VDA 6.3
•    Założenia dla analizy ryzyka – diagram żółwia
•    Omówienie roli auditora w audicie procesu
•    Wymagane doświadczenie auditorów
•    Powody prowadzenia auditów
•    Prowadzenie auditu wg standardu VDA
•    Analiza ryzyka dla audytowanego obszaru
•    Przygotowanie Listy kontrolnej auditu
•    Omówienie wymagań checklisty VDA 6.3 P2- P7
•    Przeprowadzenia auditu procesu  dla wybranej sytuacji zaobserwowanej w trakcie auditu procesu
•    Interpretacja uzyskanych wyników i zachowań  auditownych zaobserwowanych w trakcie auditu
•    Przygotowanie raportu auditu
•    Spotkanie zamykające, przekazanie raportu auditowanemu
•    Działania korygujące, zapobiegawcze, doskonalące  - monitorowanie  przez auditora

Auditor Procesu według wymagań VDA 6.5

•    Prowadzenie auditu według standardów VDA 6.5 i IATF 16949
•    Audit wewnętrzny procesu produkcyjnego wg VDA 6.5
•    Techniki audytowania
•    Ćwiczenie – praktyczne auditowanie produktu
•    Egzamin końcowy (VDA 6.5)

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń  warsztatowych w zakresie przeprowadzania auditu procesu według VDA 6.3 i wyroby według VDA 6.5.      
 
Adresaci szkolenia:
     
Szkolenie skierowane jest do auditorów, którzy przeprowadzali audity wewnętrzne i mają potrzebę stosowania standardu VDA 6.3 i VDA 6.5 jako wymagania Klientów z branży motoryzacyjnej.

Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia  i ukazania potencjałów jakościowych produkcji.

Wymagania:


Znajomość podstawowych zagadnień związanych z systemami zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

Założenia:

Uczestnicy mają zakupione na własność przedmiotowe normy lub mają do nich dostęp.
     
Korzyści ze szkolenia:


•    Nabycie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia auditu wewnętrznego.
•    Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu lub jeśli egzamin pozytywny– certyfikat ukończenia szkolenia.

https://szkolenia.dekra.pl/szkolenie/auditor-wewnetrzny-procesu-i-wyrobu-wg-vda

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 28
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 850-01-75 do 79
Faks: +48 22 577-36-36
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsce

Miejsce:
Warszawa
Kraj:
Kraj: pl