Banner
Banner
Banner

EMAIL Print

AutomotiveSuppliers.pl - przemysł motoryzacyjny w Polsce

EVENT 

TITLE:
Kierownik kontroli jakości
WHEN:
05.08.2019 - 06.08.2019
WHERE:
Kraków -
Category:
Szkolenia otwarte

DESCRIPTION

TQM training

Liczba dni: 
2 dni

GRUPA DOCELOWA:
 • kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pełnomocnicy, inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,
 • osoby odpowiedzialne za proces produkcji: technolodzy, kierownicy, inżynierowie produktu, itp.,
 • auditorzy wewnętrzni uczestniczący w auditach procesu produkcji.

PROGRAM i ĆWICZENIA:


1. Rola problematyki organizacji służb kontroli jakości w praktyce przemysłowej:
 • początkowe etapy kontroli jakości w przemyśle na przykładzie USA, krajów Europy Zachodniej i Polski,
 • rozwój kontroli jakości, tworzenie systemów zapewnienia jakości,
 • ewolucja systemów jakości na przykładzie wytycznych: MIL, NATO-AQAP, ANSI, BS, ISO 9000, QS 9000, ISO/TS 16949.
2. Zadania służb kontroli jakości:
 • opracowywanie zasad, metod i planów kontroli jakości,
 • badania właściwości techniczno-użytkowych wyrobów,
 • kontrola: dostaw, produkcji, skuteczności samokontroli,
 • odbiory wyrobów gotowych,
 • kontrola stosowania norm, procedur, instrukcji,
 • organizacja obiegu informacji nt. jakości wyrobów,
 • współpraca z klientami, użytkownikami wyrobów w zakresie oceny ich jakości,
 • rozpatrywanie reklamacji.
3. Kontrola jakości a szkolenia.
4. Budowanie systemów zarządzania jakością – podstawowe informacje.
5. Jakość w projektowaniu – rozwoju wyrobu.
6. Odpowiedzialność za wyrób.
7. BHP a pracownicy kontroli jakości.
8. Miejsce komórek kontroli jakości w schemacie organizacyjnym:
 • określenie odpowiedzialności za jakość,
 • centralizacja a decentralizacja funkcji kontroli jakości.
9. Zasoby niezbędne dla realizacji procesów kontroli jakości w przedsiębiorstwie:
 • personel (szkolenia, kwalifikacje),
 • wyposażenie pomiarowe (nadzorowanie),
 • dokumentacja (wymagania kontrolne i zapisy z kontroli).
10. Identyfikacja i identyfikowalność.
11. Rodzaje kontroli jakości wyrobów:
 • kontrola czynna a kontrola bierna,
 • kontrola dostaw,
 • kontrola wstępna,
 • kontrola pierwszych sztuk,
 • kontrola nadzorcza,
 • kontrola międzyoperacyjna indywidualna i grupowa,
 • kontrola ostateczna,
 • kontrola na stałym stanowisku roboczym,
 • kontrola na zmiennym stanowisku roboczym (lotna / obchodowa),
 • kontrola całkowita a kontrola statystyczna.
12. Zasady wyznaczania punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.
13. Postępowanie z wyrobami niezgodnymi:
 • wymagania ISO 9001 w zakresie postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań,
 • oznaczanie, izolacja i ewidencja braków.
14. Cele kontroli jakości sprzętu produkcyjnego.
15. Jakość w firmie przyjaciel czy wróg, czyli budowanie pozytywnego nastawienia, do jakości.

Ćwiczenia:
 • zgłaszanie reklamacji,
 • prowadzimy szkolenie wewnętrzne,
 • projektowanie procesów kontroli jakości,
 • wyznaczanie punktów kontrolnych dla procesu (preferowane: na podstawie danych dostarczonych przez Uczestnika).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA/FIRMY:

Uczestnik nauczy się:
 • Definiować punkty kontrolne w procesie produkcyjnym.
 • Budować plan kontroli wyrobu.
 • Jak właściwie komunikować i przekazywać informację ze zrozumieniem.
 • Przygotować krótkie szkolenie dla członków grupy.
 • Jak zbudować system reagowania na defekty.

Uczestnik dowie się:
 • Jakie są rodzaje kontroli jakości.
 • Jak kształtować środowisko i bezpieczeństwo w kontroli jakości.
 • Jak zorganizować dział kontroli jakości.
 • W jaki sposób zorganizować zapewnienie jakości w projektowaniu i rozwoju.
 • Jak zadbać o właściwe relacje działu jakości w organizacji.
 
 
KOSZT ZA OSOBĘ: 1.450 PLN  + 23 proc. VAT

CENA ZAWIERA:
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Więcej informacji na https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/kierownik-kontroli-jakosci

Organizator:
TQMsoft Sp. z o.o. sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel: 12 376 00 19
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.tqmsoft.eu

VENUE

Miejsce:
Kraków
STATE:
Małopolskie
COUNTRY:
COUNTRY: pl