Banner
Banner
Banner
Rezygnacja Prezesa Zarządu URSUS S.A. PDF Print E-mail
Written by URSUS S.A.   
Wednesday, 10 July 2019 10:15
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 9 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęło pismo Pana Tomasza Zadrogi, w którym poinformował, że z dniem 9 lipca 2019 r., z powodów osobistych uniemożliwiających dalsze sprawowanie powierzonych obowiązków, rezygnuje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji.
 
Pan Tomasz Zadroga będzie współpracował z grupą kapitałową URSUS S.A. w charakterze doradcy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 9 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 lipca 2019 r. Pana Arkadiusza Miętkiewicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu URSUS S.A.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 10 lipca 2018 r. przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu - Pan Arkadiusz Miętkiewicz,

Wiceprezes Zarządu - Pan Michał Nidzgorski.