Banner
Banner
Banner
NCBiR ostatecznie odrzucił ofertę URSUS Bus PDF Print E-mail
Written by URSUS S.A., AutomotiveSuppliers.pl   
Tuesday, 11 June 2019 15:17
10 czerwca 2019 r. Konsorcjum URSUS BUS, w skład którego wchodzi URSUS S.A. w restrukturyzacji, otrzymało od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego (NR 44/17/PI) na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego pismo o wykluczeniu Konsorcjum URSUS BUS i odrzuceniu oferty.

Powodem ww. stanowiska NCBiR jest niedostarczenie przez Konsorcjum URSUS BUS wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. Dodatkowo Konsorcjum URSUS BUS otrzymało od NCBiR pismo, w którym NCBiR, wobec wykluczenia Konsorcjum URSUS BUS, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie partnerstwa innowacyjnego (NR 44/17/PI) na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

Na realizację wszystkich 3 etapów fazy B+R URSUS Bus miała uzyskać finansowanie w wysokości 22,35 mln zł.