Banner
Banner
Banner
Mangata Holding S.A.: 4,50 zł/akcję dywidendy za 2018 r. PDF Print E-mail
Written by Mangata Holding S.A., AutomotiveSuppliers.pl   
Wednesday, 05 June 2019 15:35
mangata holding_logo5 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Hoding S.A. podjęło uchwałę o podziałe zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

Na wypłatę dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 30.045.843,00 zł , tj. kwotę 4,50 zł na jedną akcję.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje emitenta, tj. 6.676.854 akcje. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Emitenta (dywidendy) są podmioty będące akcjonariuszami w dniu 3 lipca 2019 roku.

Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy emitenta (dywidendy) zostanie wypłacona 31 lipca 2019 roku..

Do Segmentu Podzespołów dla motoryzacji i komponentów Mangata Hoding S.A. wchodzą spółki: Kuźnia Polska S.A., MCS Sp. z o.o. i Masterform Sp. z o.o.