Reklama
Reklama
Reklama
Zapowiedziano utworzenie nowej Rady Wykonawczej Aliansu Renault, Nissan, Mitsubishi PDF Drukuj Email
Źródło: Renault   
13/03/2019 11:15
groupe renault logoJean-Dominique Senard zostanie prezesem nowej Rady Wykonawczej Aliansu, w skład której wejdą również dyrektor generalny Renault oraz prezesi Nissana i Mitsubishi Motors.
 
Nowa Rada Wykonawcza Aliansu będzie odpowiadać za koordynację działalności pomiędzy Renault, Nissanem i Mitsubishi na szczeblu operacyjnym. Będzie również podejmować nowe inicjatywy generujące wartość dodaną dla akcjonariuszy i pracowników Aliansu.
 
21222901 2019_-_new_alliance_operating_board

Jean-Dominique Senard, Hiroto Saikawa, Osamu Masuko i Thierry Bolloré zapowiedzieli utworzenie wspólnej Rady Wykonawczej Aliansu, w skład którego wchodzą firmy Nissan, Mitsubishi Motors i Renault. Decyzja ma na celu dalsze wzmocnienie Aliansu i stworzenie fundamentu pod jego przyszłe sukcesy.

Nowa Rada wykonawcza Aliansu będzie jedynym organem nadzorującym działalność operacyjną i zarządzanie Aliansem utworzonym przez Renault, Nissana i Mitsubishi. Zastąpi poprzednio istniejące organy RNBV i NMBV. Będzie „twarzą” programu „Nowy Start” Aliansu i będzie odpowiadać za jego realizację.

By stworzyć podwaliny pod przyszły rozwój i projekty Aliansu, nowa rada będzie składać się z prezesa Renault, który będzie jednocześnie przewodniczącym rady, oraz prezesów Nissana, Mitsubishi Motors i dyrektora generalnego Renault.

Podejmowane przez Radę Aliansu decyzje operacyjne będą przyjmowane na zasadzie konsensusu, zgodnie z logiką „win-win”, jaka przyświeca Aliansowi.

Formalne porozumienie o utworzeniu nowej rady zostanie podpisane z okazji dwudziestolecia Aliansu.
Nowa rada będzie zbierać się co miesiąc w Paryżu lub Tokio. Jej zadaniem będzie regularne informowanie partnerów o najważniejszych inicjatywach i dokonaniach. Rada Wykonawcza Aliansu powoła komisje ds. poszczególnych zakresów działalności operacyjnej, które opracują zalecenia dotyczące nowych dróg współpracy pomiędzy trzema producentami w celu wygenerowania wartości dodanej.

W związku ze zbliżającym się dwudziestoleciem powstania Aliansu Rada Administrująca Renault oraz Zarządy Nissana i Mitsubishi z uznaniem podkreślają wkład Aliansu w wyniki uzyskiwane przez wszystkie trzy firmy wchodzące w jego skład oraz ich partnerów.

Celem utworzenia nowej Rady Wykonawczej Aliansu jest pełne wykorzystanie potencjału Nissana, Renault i Mitsubishi i uzyskanie jak najlepszej organizacji na wysoce konkurencyjnym i intensywnie rozwijającym się światowym rynku samochodowym.

Dzięki mocnemu zaangażowaniu i oddaniu pracowników Renault, Nissana i Mitsubishi oraz wysoce konstruktywnej współpracy z Daimlerem, Rada Wykonawcza Aliansu będzie mogła realizować program działań przynoszących korzyści wszystkim członkom i partnerom Aliansu.