Reklama
Reklama
Reklama
Volkswagen Poznań z nowym Pracowniczym Programem Emerytalnym PDF Drukuj Email
Źródło: Volkswagen   
13/03/2019 13:32
vw logoZarząd spółki Volkswagen Poznań oraz reprezentacja pracowników zawarły nowe porozumienie w sprawie Pracowniczego Programu Emerytalnego.
 
Volkswagen Poznań dopasowuje dotychczasowy pracowniczy program emerytalny o składkę w wysokości 3,5%. Składka finansowana będzie w całości przez pracodawcę. W konsekwencji została rozszerzona elastyczność czasu pracy w zakładach. Porozumienie zostało zawarte na czas określony do 31.12.2020.
 
Volkswagen Poznań jest jedną z niewielu firm w Polsce posiadającą Pracowniczy Program Emerytalny. Dotychczasowe porozumienie z 2012 roku zakładało comiesięczne wpłaty 100 pln na poczet przyszłych emerytur pracowników Volkswagen Poznań.
 
W kontekście wejścia w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w dniu 4 października 2018, obecny program został dopasowany do 3,5%.

Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji - Przez te 7 lat funkcjonowania programu zbudowaliśmy w naszej załodze wysoką świadomość, jak ważne jest dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. Świadczy o tym zarówno wysoki poziom uczestnictwa w programie, jak i wysoki odsetek osób dobrowolnie opłacających składkę dodatkową (27% wszystkich uczestników). Przyjęta w październiku 2018 roku ustawa zakłada obowiązkowe zaangażowanie finansowe tak po stronie pracodawcy jak  i samego pracownika. W Volkswagen Poznań podęliśmy decyzję o całkowitym sfinansowaniu przez pracodawcę składek na rzecz istniejącego i dobrze znanego Pracowniczego Programu Emerytalnego -.
 
Hans Joachim Godau, Członek Zarządu ds. Finansowych Hans Joachim Godau, członek Zarządu ds. finansowych - Od momentu wprowadzenia pracowniczego programu emerytalnego w roku 2012 nasze przedsiębiorstwo zainwestowało już blisko 50 mln pln w zabezpieczenie emerytalne swoich pracowników. Wraz z aktualnym porozumieniem oraz dopasowaniem wysokości odprowadzanej składki do poziomu 3,5% miesięcznego wynagrodzenia dochodzi do tej sumy kolejne 60 mln pln. W ten sposób Volkswagen Poznań zwiększa w sposób znaczący swój wkład w długofalowe zabezpieczenie pracowników, oferując im do dyspozycji kolejny element płacowy.
Również pracownicy wnoszą swój wkład w ramach porozumienia - poprzez zwiększenie elastyczności czasu pracy w roku bieżącym oraz kolejnym. Umożliwi to ukierunkowane sterowanie planem produkcyjnym w zakładach, jak również wyrównanie wahań podczas czekającego nas wdrożenia nowych produktów -.   

Warunkiem realizacji porozumienia jest zarejestrowanie powyższych zmian w PPE przez Komisję Nadzoru Finansowego. Odpowiedni wniosek został już złożony.

Volkswagen Poznań
 
Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce.  Rok 2018 był rekordowym w historii spółki. Taśmy produkcyjne opuściło 266 819 samochodów, tym  VW Caddy 161 035 szt (Poznań, Swarzędz), VW T6: 29 880 (Poznań, Swarzędz), VW Crafter 66 889 szt (Września), MAN TGE 9 015 szt. (Września).
Spółka to także największy pracodawca w Wielkopolsce dający zatrudnienie ponad 11 000 osób w 4 zakładach produkcyjnych.