Reklama
Reklama
Reklama
Złota Statuetka oraz tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2018 dla SITECH PDF Drukuj Email
Źródło: Sitech, AutomotiveSuppliers.pl   
08/03/2019 10:03
sitech_logoSITECH Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem Lidera oraz otrzymała Złotą Statuetkę za wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi.  
 
4 marca 2019 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim zostały wręczone nagrody w XIX edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 
Nagrodę dla firmy Sitech Sp. z o. o. odebrała Edyta Zarecka - Dyrektor zarządzający ds. personalnych, IT i organizacyjnych.
 
MAR 0488
 
Jesteśmy bardzo dumni z docenienia naszych dobrych praktyk. Wierzymy, że to co nas wyróżnia na rynku pracy to kapitał ludzki, dlatego nie wahamy się inwestować w naszych pracowników.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlep­szych doświad­czeń prak­ty­cznych w zakre­sie zarządza­nia zasobami ludzkimi poprzez wyróż­ni­anie orga­ni­za­cji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania. Wybór laureatów poprzedził szczegółowy audyt oraz rekomendacje komitetu oceniającego.
 
MAR 0545
 
Patronat honorowy nad Konkursem objęła Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.