Reklama
Reklama
Reklama
Rośnie liczba pracowników Porsche PDF Drukuj Email
Źródło: Porsche   
05/02/2019 13:27
porsche logoRozwój w Porsche trwa, a siła robocza stale wzrasta – i to mimo rosnącego stopnia elektryfikacji w całej gamie modeli.
 
Z końcem 2018 r. firma zatrudniała 32 325 pracowników, co w stosunku do 2017 r. oznacza wzrost o 2548 osób (czyli o 8,5%).
 
W tym kontekście można zauważyć szczególnie budujący aspekt: ponad 650 zatrudnionych tymczasowo otrzymało stałe umowy o pracę. Zmiana ta była wypadkową kontynuacji pozytywnego trendu biznesowego – i nie widać żadnych oznak zatrzymania tego wzrostu. W ciągu kilku najbliższych miesięcy Porsche zamierza zatrudnić ponad tysiąc wykwalifikowanych pracowników do produkcji modelu Taycan i jego wariantu Taycan Cross Turismo – pierwszych elektrycznych sportowych samochodów z Zuffenhausen. Budowa Porsche Taycan wygeneruje łącznie 1500 nowych miejsc pracy. Także bilans 160 tys. aplikacji oraz fluktuacja kadr wynosząca 0,7% pokazują, że w 2018 r. Porsche niezmiennie pozostawało atrakcyjnym pracodawcą.
S19 0869

Od 2012 r. producent samochodów sportowych niemal podwoił liczbę swoich pracowników, a „millennialsi” (osoby urodzone pomiędzy 1980 a 1995 r.) lub nawet młodsze roczniki aktualnie stanowią ponad połowę siły roboczej Porsche. Kluczowym strategicznym celem firmy jest zwiększenie odsetka zatrudnionych kobiet: w 2012 r. wskaźnik ten wynosił zaledwie 12%, a obecnie to około 16%. - W tym okresie potroiła się liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych. Ten ogólny wzrost pokazuje, że jesteśmy dla kobiet bardzo atrakcyjnym pracodawcą i realizujemy właściwą strategię rozwoju pracowników - skomentował Andreas Haffner, członek zarządu Porsche odpowiedzialny za sprawy personalne i społeczne.

Strategia ta koncentruje się na zapewnieniu równych szans: w umowach dotyczących celów dla kadry zarządzającej we wszystkich oddziałach kierowniczych zawarte są ustalone parametry promowania kobiet. W każdym dziale domyślne wartości bazują na odsetku kobiet mieszczących się w górnym przedziale płac. Gwarantuje to, że polityka promowania jest sprawiedliwa dla pracowników obu płci. Haffner dodał: - Jeśli zamierzamy wprowadzić więcej kobiet na stanowiska kierownicze, musimy konsekwentnie realizować plan -.

Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu są szkolenia – w ciągu ostatnich kilku lat udział kobiet wśród osób odbywających szkolenie techniczne wzrósł z 6 do prawie 30%. Kolejnym krokiem jest ukierunkowana rekrutacja wykwalifikowanych pracowników płci żeńskiej. W 2018 r. kobiety mogły zostać zatrudnione na co najmniej 21% dostępnych stanowisk. Systematyczny wzrost liczby kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych przynosi pożądany długoterminowy efekt – co odzwierciedla fakt, że 21% awansów przyznanych w ubiegłym r. na poziomie kierowniczym przypadło w udziale właśnie kobietom. W 2012 r. współczynnik ten wynosił zaledwie 5,5%.

Ogólnie, w 2018 r. Porsche jeszcze bardziej zwiększyło swoją atrakcyjność jako pracodawcy – potwierdzają to liczne rankingi, nie wspominając o rekordowych 160 tys. wnioskach o pracę. Również wyniki badań opinii pracowników z ubiegłego roku pokazują popularność Porsche jako pracodawcy: 94% zatrudnionych stwierdziło, że uważa producenta samochodów sportowych za atrakcyjnego pracodawcę. - Nasi pracownicy są bardzo zadowoleni, mogąc z nami pracować, i mocno identyfikują się z firmą i jej produktami - powiedział Haffner, wskazując, że kolejnym tego dowodem jest - wyjątkowo niski wskaźnik rotacji pracowników, znacznie poniżej 1% -. Oczywiście swój udział w popularności Porsche jako pracodawcy ma fakt, że firma nadzoruje rozwój swoich pracowników od początku do końca, w ramach koncepcji „ustawicznego kształcenia”. Łatwo dostrzec jej sukces: w 2018 r. producent sportowych samochodów ponownie obsadził około 80% stanowisk kierowniczych swoimi pracownikami.