Reklama
Reklama
Reklama
AC S.A.: rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r. PDF Drukuj Email
Źródło: AC S.A.   
08/01/2019 13:49
ac logoAC S.A. z siedzibą w Białymstoku poinformował o rekomendacji zarządu spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, w dniu 8 stycznia 2019 r. zarząd spółki, biorąc pod uwagę planowane na 2019 r. rozwojowe projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości spółki oraz bieżące potrzeby kapitałowe, postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.

AC S.A. jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Na polskim rynku motoryzacyjnym AC S.A. działa od ponad 27 lat, zatrudnia ponad 500 osób i obecnie jest największą firmą w segmencie instalacji gazowych w kraju. AC S.A. oferuje ponad 200 produktów do autogazu, spośród których wiodącą rolę odgrywają sterowniki do instalacji LPG/CNG.