Reklama
Reklama
Reklama
Impexmetal wstrzymuje strategię rozwoju na najbliższe lata PDF Drukuj Email
Źródło: Impexmetal, AutomotiveSuppliers.pl   
08/11/2018 12:10
impexmetal logo W związku z zakończeniem analiz poniesionych oraz przewidywanych nakładów na realizację strategii rozwoju na lata 2018 - 2026, 7 listopada br. Rada Nadzorcza i Zarząd Impexmetal S.A. podjęli decyzję o wstrzymaniu realizacji Strategii na warunkach określonych w raporcie bieżącym z 4 stycznia 2018 r.

Powyższa decyzja związana jest z wystąpieniem szeregu okoliczności o charakterze zewnętrznym, co w ocenie zarządu Emitenta powoduje, że realizacja Strategii w kształcie przyjętym w styczniu 2018 roku, w obecnych warunkach rynkowych nie spełniłaby oczekiwanych przez spółkę kryteriów co do okresu zwrotu inwestycji i założonego poziomu zysku operacyjnego. 

Celem Strategii było zwiększenie produkcji i sprzedaży wyrobów walcowanych z 100 000 do 200 000 ton rocznie oraz przychodów ze sprzedaży do kwoty około 2,6 mld złotych.

Zakres inwestycji określonych w Strategii miał obejmować:
  • rozbudowę zdolności produkcyjnych Wydziału Odlewni do 300 000 ton wlewków;
  • rozbudowę zdolności produkcyjnych Wydziału Walcowni do 200 000 ton wyrobów walcowanych;
  • nakłady inwestycyjne w kwocie około 1,085 mld zł w perspektywie okresu jej obowiązywania;
Intencją zarządu Impexmetal S.A. jest, aby w perspektywie najbliższych miesięcy opracować i przedstawić do akceptacji Rady Nadzorczej zmodyfikowaną strategię rozwoju. Niezależnie od powyższego do czasu przyjęcia nowej strategii rozwoju zarząd zamierza realizować zadania inwestycyjne pozwalające zwiększyć zdolności produkcyjne spółki do 135.000 ton w terminie do końca 2021 roku.

Impexmetal działa w segmencie przetwórstwa aluminium. Aluminium Konin, spółka-zależna Impexmetal S.A., dostarcza m.in. stopy aluminium do produkcji elementów samochodowych wymienników ciepła.