Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki finansowe FO Dębica S.A. w I półroczu 2018 roku PDF Drukuj Email
Źródło: FO Dębica S.A.   
14/09/2018 09:10
Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I półroczu 2018 r. przychody w wysokości 969,0 mln zł, czyli o 2,6% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.

Przychody w samym II kwartale tego roku wyniosły 468,0 mln zł, czyli były o 0,6% niższe od wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej. 

W pierwszym półroczu 2018 r. zysk EBIT wyniósł 67,2 mln zł, tj. był o 15,6% wyższy w ujęciu rok do roku. W samym II kwartale wynik EBIT wyniósł 14,2 mln zł, czyli był o 5,6% niższy w porównaniu do II kwartału 2017 r.

W I półroczu 2018 r. zysk netto wyniósł 67,6 mln zł, czyli był o 8,7% wyższy w porównaniu do I półrocza 2017 r. Zysk netto wypracowany w II kwartale tego roku wyniósł 12,4 mln zł, co oznacza spadek o 29,0% w porównaniu do II kwartału 2017 r.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear  po I półroczu 2018 r. stanowiła 89,0% sprzedaży ogółem, wobec 90,6% w analogicznym okresie 2017 r. Wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych zwiększyła się o 14,3% w ujęciu rok do roku, zaś jej udział w przychodach ogółem wyniósł 11,0%, wobec 9,4% rok wcześniej.

W I półroczu 2018 r. koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 13,1 mln zł i były o 13,3 mln zł  niższe niż w tym samym okresie 2017 r. Spadek ten wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, administracji oraz działań reklamowych.

Jednostkowe koszty produkcji spadły w pierwszym półroczu 2018 r. o 6,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek ten nastąpił głównie w kosztach materiałów.

W I półroczu 2018 r. wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 32,4 mln zł, które przeznaczono głównie na dalszą modernizację procesu produkcji.

Potencjał rynkowy, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, był w II kwartale br. wyższy we wszystkich segmentach w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Szczególnie korzystnie zachowywał się rynek opon do samochodów ciężarowych, który w II kwartale w Polsce wzrósł o 19,8% i notował dwucyfrowe wzrosty również na innych rynkach europejskich. Na rynkowe wskaźniki sprzedaży w całym półroczu wpływ miał słabszy wynik I kwartału, który był efektem wysokiej bazy rok wcześniej.   Wykorzystując poprawę warunków rynkowych  II kwartału, zwiększyliśmy o 14,3% sprzedaż do podmiotów niepowiązanych w ujęciu półrocznym– mówi Leszek Szafran, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Mamy nadzieję, że nasze dwudniowe wydarzenie będzie dla Państwa dobrą okazją do poznania ciekawych rozwiązań, stosowanych przez uznane firmy jak również do wymiany opinii w gronie przedstawicieli branży.

·

·