Reklama
Reklama
Reklama
IZOBLOK zamyka rok obrotowy 2017/2018 PDF Drukuj Email
Źródło: IZOBLOK   
13/09/2018 09:01
izoblok logo new30 sierpnia IZOBLOK zaprezentował roczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.


Grupa IZOBLOK zamknęła rok obrotowy 2017/2018 z historycznie najwyższym wynikiem przychodów ze sprzedaży, ponad 228 mln zł., dobrą rentownością na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym sprzedaży oraz EBITDA.

Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 24,5 mln PLN, na poziomie jednostkowy EBITDA wyniosła 15,4 mln PLN. W porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym zanotowano niższą zyskowność na poziomie jednostkowym, zysk operacyjny niższy o 20,9% r/r, EBITDA niższa o 15,7% r/r.

Spadek zadłużenia Grupy z tytułu kredytów i pożyczek z 55,4 mln PLN do 53,4 mln PLN oraz wzrost kapitału obrotowego wynikającego ze wzrostu sprzedaży pokazuje, że zadłużenie pozostaje na bezpiecznym poziomie.

Niższy zysk operacyjny to przede wszystkim wynik wyższych kosztów operacyjnych, a głównie znaczącego wzrostu kosztów wynagrodzeń w Grupie. Nie zmienia to jednak faktu, że jako Grupa Kapitałowa mamy ściśle określony kierunku dalszego rozwoju. Wiemy jakie działania będziemy podejmować w perspektywie krótko- i długoterminowej, aby umocnić swoją pozycję rynkową. Wykonaliśmy ogrom pracy związanej z integracją i konsolidacją naszych spółek. Wierzymy, że zaangażowanie naszych Pracowników zostanie odzwierciedlone w wynikach kolejnego roku obrotowego – mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK S.A.

W 2018 roku IZOBLOK wzmocnił ścisłe kierownictwo Grupy. Do Zespołu dołączył Pan Zbigniew Pawłucki który objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu IZOBLOK S.A. oraz członka Zarządu w IZOBLOK GmbH. Jest on odpowiedzialny za koordynację i rozwój obszaru sprzedaży, R&D i zakupów w Grupie Kapitałowej oraz rozwój technologii produkcji surowca i automatyzację procesów produkcyjnych.

Miniony rok został głównie poświęcony integracji i konsolidacji pod kątem operacyjnym spółek w Polsce i Niemczech. W kolejnych okresach działalności IZOBLOK kontynuować będzie umacnianie swojej pozycji rynkowej oraz wzmacnianie kompetencji w obszarze menadżerskim oraz R&D.

Miniony rok to również nowe, znaczące kontrakty m.in. od Jaguar Land Rover, Adient, BMW oraz ważne nagrody branżowe. IZOBLOK został między innymi zwycięzcą na poziomie krajowym European Business Awards w katergorii Recognising Success, Innovation and Ethics.