Reklama
Reklama
Reklama
Rozwój w branży automotive PDF Drukuj Email
Źródło: Luqam   
10/09/2018 13:32
miniaturka1Branża motoryzacyjna prężnie się rozwija, a przedsiębiorstwa skupiają się na wprowadzaniu innowacji oraz automatyzacji procesów. Postęp tego sektora może zostać zahamowany przez brak wykwalifikowanego personelu.

Luka kadrowa, która występuje w ok. 36% polskich przedsiębiorstw, staje się jedną z poważniejszych barier w rozwoju branży samochodowej w Polsce. Przedsiębiorstwa „podkupują” wykwalifikowanych pracowników - jest to skutkiem niedoboru wykwalifikowanej kadry, który może wpłynąć na jakość wykonywanej pracy i ilość reklamacji od klienta. Należy zatem zadać pytanie - w jakim stopniu można chronić się przed wspomnianym niedoborem?

Jak dbać o rozwój kompetencji?
Pracodawca powinien inwestować w rozwój – nie tylko pracowników na szczeblu zarządczym, ale również na niższych stanowiskach. Wiele osób ma doświadczenie praktyczne, które jest ważne, ale bez odpowiednich podstaw teoretycznych w wykonywanej przez nich pracy mogą powstawać błędy. Proponowaną przez nas formą rozwoju pracowników są studia podyplomowe, które mają na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy. Propozycją połączenia możliwości poszerzenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi są studia podyplomowe Automotive Quality Expert. Kierunek ten jest dopasowany do potrzeb dyktowanych przez rozwijający się rynek.

2 baner

Trzy moduły zajęć

Program studiów podyplomowych opiera się na trzech modułach: Podręcznik AIAG, Zarządzanie procesem i systemem oraz Narzędzia zarządzania w branży motoryzacyjnej. W ostatnich latach można było zaobserwować zmiany w wymaganiach, które stawiane są przed przedsiębiorstwami - czy to w przypadku branżowych systemów zarządzania, czy specyficznych narzędzi. Z tego powodu program studiów zawiera aktualne zagadnienia istotne dla tego sektora.

Podręcznik AIAG
Omawiany podręcznik AIAG jest podstawowym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Klienci wymagają od organizacji stosowania takich narzędzi, jak FMEA, PPAP i SPC. Przedstawione metody z pozoru wydają się proste, ale w przypadku złożonych procesów i problemów występujących w przedsiębiorstwie sprawiają one wiele trudności korzystającym z nich pracownikom. Dobrze przeprowadzone analizy pozwalają organizacji unikać problemów jakościowych, a także zwrócić uwagę na doskonalenie. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w 100% przez praktyków. Omawiane przez prowadzących przykłady z codziennej pracy pozwalają zrozumieć w teorii i praktyce omawiane narzędzia.

Zarządzanie procesem i systemem
W drugim module słuchacze studiów będą mieli możliwość zaznajomienia się z wymaganiami dotyczącymi zarządzania procesem i systemem. Zajęcia z wymagań norm ISO 9001 i IATF 16949 nie powinny nikogo dziwić - te dwa systemy są jednymi z podstawowych systemów zarządzania. Wykłady wzajemnie się uzupełniają, gdyż obie obowiązujące normy są komplementarne. Kolejnym omawianym elementem jest audit procesu wg VDA 6.3. Audit procesu jest obowiązkowym wymaganiem dla dostawców części samochodowych dla klientów z rynku niemieckiego, takich jak VW, BMW czy Daimler, dlatego też znalazł się w programie studiów podyplomowych. W ciągu ostatniego roku obserwujemy również wysokie zainteresowanie szkoleniem Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu. W przypadku branży motoryzacyjnej odpowiedzialność za nadzór nad bezpieczeństwem wyrobu jest priorytetową kwestią. Dopełnieniem tego modułu jest zjazd poświęcony komunikacji w procesie auditu. Zajęcia, które są prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, kształcą i doskonalą umiejętności komunikacyjne auditorów.

Narzędzia zarządzania w branży motoryzacyjnej
Ostatni moduł poświęcony jest narzędziom zarządzania stosowanym w branży automotive. Wiedza z tego zakresu pozwoli słuchaczom zrozumieć jak istotne jest zarządzanie produkcją i w jakim stopniu może ono wpłynąć na jakość produkowanych wyrobów. Ważnym aspektem jest również zarządzanie reklamacjami oraz to w jaki sposób wpływają one na relacje z klientami.

Studia podyplomowe Automotive Quality Expert pozwolą słuchaczom ustrukturyzować i rozwinąć swoje umiejętności, a także nabyć nowe kompetencje. Jest to idealna forma zwrócenia uwagi pracowników na istotne elementy w zarządzaniu systemem jakości w branży automotive. Sektor motoryzacyjny w Polsce będzie ciągle się rozrastał, dlatego warto postawić na rozwój: zarówno dla siebie, jak i dla organizacji.