Reklama
Reklama
Reklama
Ważne zmiany dla pracodawców świadczących usługi poza granicami Polski PDF Drukuj Email
Źródło: EY (Emilia Piechota, Michał Balicki)   
06/08/2018 09:08
asr logo2Jest już pewne, że firmy delegujące pracowników, w tym firmy związane z przemysłem motoryzacyjnym, czekają wkrótce rewolucyjne zmiany.

Proponowane poprawki w dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników zostały przyjęte przez Unię Europejską w dniu 11 kwietnia 2018. We wtorek 29 maja Parlament Europejski podczas posiedzenia plenarnego zatwierdził ostateczne zmiany w dyrektywie o pracownikach delegowanych. Zmiany przyjęto na miesiąc przed wcześniej planowanym głosowaniem.

Przeciwne ostatecznym ustaleniom przyjętym w kwietniu przez Komisję Europejską były m.in. Polska oraz Węgry. Chociaż implementacja znowelizowanych przepisów może nastąpić nie wcześniej niż w połowie 2020 roku, już dziś warto zrozumieć, co oznaczają one dla polskich firm.

Etap prac

Delegowanie pracowników reguluje dyrektywa unijna 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 roku dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która została implementowana do polskiego porządku prawnego w postaci Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. Dyrektywa ma za zadanie ustanowienie ram prawnych dotyczących mobilności pracowników i świadczenia usług w obrębie unijnym oraz ochronę praw pracowników. W 2016 roku Unia Europejska postanowiła zmienić aktualne przepisy w celu zwalczania nieuczciwych praktyk, zgodnie z zasadą „równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy”. W marcu  2016 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian, które w lipcu tego samego roku zostały skrytykowane przez 11 krajów, w tym Polskę. Jednak wbrew głosom krytycznym w październiku 2017 r. Parlament Europejski przegłosował nowelizację. Akceptacja tekstu nowelizacji przez państwa członkowskie, pomimo zastrzeżeń m.in. Polski, w kwietniu 2018 roku nadała zmianom ich ostateczny kształt. Formalne głosowanie przez ministrów ds. zatrudnienia w obrębie Rady Unii Europejskiej planowane jest na 21 czerwca 2018 r. Najprawdopodobniej również w czerwcu przepisy zostaną zatwierdzone przez Parlament Europejski.
Nowe przepisy powinny zostać implementowane przez państwa członkowskie najpóźniej dwa lata po ich zatwierdzeniu. Tak więc do połowy 2020 roku, polscy przedsiębiorcy powinni się przygotować na kolejne duże zmiany.

Chcesz przeczytać cały artykuł? Czytaj w AutomotiveSuppliers.pl review Nr 2/2018