Reklama
Reklama
Reklama
ALUMETAL S.A. inwestuje w zwiększenie produkcji PDF Drukuj Email
Źródło: Alumetal, AutomotiveSuppliers.pl   
18/07/2018 11:22
alumetal logo16 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Strategii Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. na lata 2018 - 2022" (Strategia) przedłożonej przez Zarząd spółki.

Przyjęta Strategia zakłada zwiększenie wartości dla akcjonariuszy oraz wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. jako wiodącego w Europie producenta wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych. Cele Strategii zamierza się osiągnąć między innymi poprzez:
  • zwiększanie wolumenu sprzedaży wyrobów Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. do poziomu ponad 250 tys. ton w 2022 roku,
  • modernizację zakładu produkcyjnego w Kętach,
  • koncentrację na działaniach operacyjnych mających na celu poprawę wydajności produkcji oraz jej efektywności technologicznej i kosztowej,
  • dalszą intensyfikację działań handlowych, w tym dywersyfikację portfela produktów,
  • średnioroczny wzrost EBITDA o 10%.
Przyjęta Strategia zakłada między innymi realizację istotnej inwestycji związanej z modernizacją zakładu w Kętach. Rada Nadzorcza zatwierdziła plan inwestycyjny "Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland sp. z o.o." przedłożony przez Zarząd Spółki.

Zgodnie z przyjętym planem, realizacja inwestycji "Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland Sp. z o.o." będzie obejmować rozbudowę hali produkcyjnej i magazynowej, częściową przebudowę istniejącego zakładu, modernizację infrastruktury, a także zakup, instalację i uruchomienie urządzeń technologicznych i pomocniczych. Inwestycja pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, zwiększenie wydajności i znaczną poprawę procesów technologicznych i operacyjnych. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację planu inwestycyjnego "Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland Sp. z o.o."oraz na poniesienie nakładów inwestycyjnych do kwoty 55,6 mln zł. Wydatki będą ponoszone głównie w latach 2019 i 2020, przy czym większość zostanie poniesiona w 2020 roku.

Spółka nie przewiduje w okresie 2018 – 2022 innych wydatków przeznaczonych na duże projekty inwestycyjne.

Grupa ALUMETAL jest największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym największym w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych. Grupa posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech.