Reklama
Reklama
Reklama
Grupa PSA: Znaczny wzrost obrotów w I kwartale 2018 r. PDF Drukuj Email
Źródło: PSA   
15/05/2018 14:36
psa groupe logoObroty Grupy PSA w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosły 18,182 miliarda euro w porównaniu do 12,798 miliarda euro w pierwszym kwartale 2017 r.

Skumulowany wzrost od początku realizacji programu Push to Pass przy stałym referencyjnym kursie wymiany i przy zachowaniu stałego zakresu konsolidacji wyniósł 21,6%.

Obroty sektora motoryzacyjnego PCD wyniosły 10,214 miliarda euro, co oznacza wzrost o 13,3% w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim z poprawy wolumenów i miksu krajów (+6,0%), a także miksu produktowego (+4,5%) wynikającego ze światowego sukcesu nowych modeli Grupy. Sprzedaż partnerom Grupy (+3,9%) zrekompensowała z naddatkiem skutki niekorzystnych kursów walut (-2,8%). Obroty sektora motoryzacyjnego OV wyniosły w pierwszym kwartale 2018 r. 4,838 miliarda euro.

Łączna sprzedaż w pierwszym kwartale 2018 r. wzrosła we wszystkich regionach (Europa, Bliski Wschód i Afryka, Ameryka Łacińska, Eurazja, Indie i Pacyfik oraz Chiny); sprzedano rekordową liczbę 1,05 miliona pojazdów.

Na koniec marca 2018 r. stan zapasów PCD wyniósł 438 000 pojazdów (w tym sieci niezależnych partnerów) i był o 48 000 samochodów wyższy niż na koniec marca 2017 r. Stan zapasów OV na koniec marca 2018 r. wyniósł 219 000 pojazdów.

Jean-Baptiste de Chatillon, Dyrektor Finansowy Grupy PSA i Członek Zarządu, powiedział: „Rygorystyczna realizacja planu strategicznego Push to Pass i planu uzdrowienia spółki Opel Vauxhall sprawią, że ten doskonały wynik stanowić będzie solidną bazę na przyszłość”.

Perspektywy rynkowe: Zgodnie z przewidywaniami Grupy w 2018 rynek samochodowy w Europie powinien utrzymać się na stabilnym poziomie. W Ameryce Łacińskiej spodziewany jest wzrost o 4%, w Rosji - o 10% i o 2% w Chinach.