Reklama
Reklama
Reklama
W lipcu ruszy bój o FSO PDF Drukuj Email
Źródło: Samar (Paweł Janas)   
08/05/2018 12:40
sseJuż za dwa miesiące przedstawiciele Skarbu Państwa i spółki Awto-ZAZ zetrą się przed warszawskim sądem okręgowym.

Strona polska, w głośnym już medialnie sporze, oskarża ukraińskiego inwestora o niezrealizowanie warunków umowy prywatyzacyjnej FSO. Znamy też stanowisko firmy z Zaporoża.

Sprawa sporu ma już blisko dwuletnią historię. Powództwo zostało wytoczone przez polską stronę 12 lipca 2016 r. Skarb Państwa, reprezentowany obecnie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, domaga się od pozwanej spółki, czyli, „Zaporoskiego Zakładu Budowy Samochodów” (Awto-ZAZ), zapłaty 250.735.139 zł z odsetkami tytułem niewykonania umowy prywatyzacyjnej z 2005 roku.

- Na kwotę tę składają się dwa roszczenia. Główne jest związane z zaniechaniem podjęcia przez pozwaną działań zmierzających do podwyższenie kapitału zakładowego FSO o kwotę odpowiadającą kwocie łącznych zobowiązań FSO wobec podmiotów trzecich (stowarzyszonych z pozwaną w rozumieniu pkt. 9 preambuły umowy) celem konwersji zadłużenia FSO na akcje FSO, które miały być objęte przez w/w wierzycieli FSO. Strony zajęły stanowiska w sprawie - poinformowała Sylwia Hajnrych, rzeczniczka prasowa, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która z kolei będzie reprezentowała Skarb Państwa przed sądem.

Więcej na www.samar.pl.