Reklama
Reklama
Reklama
GROCLIN S.A. dokona znacznych odpisów za 2017 r. PDF Drukuj Email
Źródło: Groclin, AutomotiveSuppliers.pl   
13/04/2018 13:04
groclin group logo Zarząd spółki GROCLIN S.A. poinformował, że firma dokona odpisów na kwotę 93 mln zł o charakterze transakcji jednorazowej, które negatywnie wpłynął na jednostkowe i skonsolidowane wyniki za rok 2017.

To konsekwencja przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów trwałych i dokonania analizy kluczowych projektów realizowanych przez spółkę w segmencie poszyć oraz w segmencie inżynieryjnym.

Odpisy obejmować będą:
- aktywa niematerialne w postaci bazy klientów,
- aktywa niematerialne w postaci prac rozwojowych,
- aktywa niematerialne w postaci znaku towarowego,
- pozostałe aktywa niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe,
- udziały w jednostkach zależnych prowadzących działalność na Ukrainie.

Rezerwy oraz odpisy, o których mowa powyżej zostaną odpowiednio ujęte w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

Przygotowane sprawozdanie jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczne wielkości zostaną przedstawione w sprawozdaniach, których publikacja nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018 roku.