Reklama
Reklama
Reklama
Boryszew sprzeda działalność w przemyśle motoryzacyjnym? PDF Drukuj Email
Źródło: Boryszew, AutomotiveSuppliers.pl   
11/01/2018 09:45
sse10 stycznia 2018 r. Boryszew S.A. powziął informację od współpracującego z spółką doradcy finansowego o wyrażeniu przez potencjalnego inwestora wstępnego zainteresowania istotnymi aktywami Grupy Kapitałowej Emitenta z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium.

W związku z powyższym Zarząd Boryszew S.A. podjął w tym samym dniu decyzję o zamiarze uwzględnienia, w ramach przeglądu opcji strategicznych, scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w w/w sektorach oraz o przystąpieniu do wstępnych rozmów w przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

Jednocześnie Boryszew S.A. informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu, spółka nie otrzymała oferty w tym przedmiocie, jak również nie podjęła żadnych wiążących decyzji lub ustaleń ani w zakresie zmiany strategii korporacyjnej, ani dotyczących potencjalnej transakcji, ani realizacji jakiejkolwiek innych opcji strategicznych i nie ma pewności czy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

Niemniej jednak w ocenie Boryszew S.A. okoliczność, iż spółka podejmuje działania mające na celu ewentualne wdrożenie tego typu opcji strategicznych w sytuacji pojawienia się potencjalnego nabywcy, może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku prowadzonych rozmów i analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu.

Głównym podmiotami motoryzacyjnymi Grupy Boryszew jest Boryszew S.A. Oddział Maflow (z zakładami w Polsce, Francja, Włoszech, Hiszpanii, Brazylii i Chinach) oraz Boryszew Automotive Plastics (z zakładami w Polsce, Niemczech, Czechach i Rosji).
Natomiast w segmencie przetwórstwa aluminium działa Aluminium Konin, który dostarcza m.in. stopy aluminium do produkcji elementów samochodowych wymienników ciepła.