Reklama
Reklama
Reklama
Nowe zezwolenie inwestycyjne dla Wirthwein Polska PDF Drukuj Email
Źródło: Łódzka SSE, AutomotiveSuppliers.pl   
09/01/2018 09:16
wirthwein logo21 grudnia 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej SSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 2.

Ofertę do przetargu złożyła firma Wirthwein Polska Sp. z o.o. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to czwarte zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

Celem inwestycji jest rozbudowa i zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu zlokalizowanego w Łodzi, w którym będzie kontynuowana działalność w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych polegającego na wytwarzaniu metodą wtryskową elementów podzespołów mających zastosowanie w sprzęcie AGD, a także rozwój produkcji o elementy dla przemysłu elektrycznego i motoryzacyjnego.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie SSE, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 mln w terminie do 31 grudnia 2021 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 261 osób, poprzez zatrudnienie co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2022 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 276 pracowników w terminie do dnia 31 października 2026 roku.
Wirthwein Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład Wirthwein AG, niemieckiej firmy o zasięgu globalnym, działającej od 1949 roku i zatrudniającej obecnie ponad 3 000 pracowników. Spółka z Łodzi zajmuje się produkcją elementów z tworzyw sztucznych do sprzętu gospodarstwa domowego, dla branży elektrotechnicznej, motoryzacyjnej i medycznej, a także dla kolejnictwa. Jest także producentem form wtryskowych.