Reklama
Reklama
Reklama
Auditor wewntrzny procesu wedug wymaga VDA 6.3 PDF Drukuj Email
04/09/2017 14:49
AUDITOR WEWNĘTRZNY PROCESU WEDŁUG WYMAGAŃ VDA 6.3

Opis szkolenia:

Aktywne dwudniowe szkolenie obejmujące wykłady ilustrowane prezentacją, analizy przypadków, dyskusje i warsztaty.
Szkolenie ma charakter modułowy. Pierwszy dzień szkolenia obejmuje moduł jakościowo / auditowy – VDA 6.3  oraz wytyczne normy ISO 19011 (Kompetencje auditorów i aspekty psychologiczne auditu). Drugi dzień szkolenia związany jest z modułem auditu Warsztaty: Prowadzenie auditu wewnętrznego - ćwiczenia, gry symulacyjne w małych grupach.
 
Cel szkolenia:


•       Przygotowanie Auditorów, których zadaniem będzie prowadzenie auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz zewnętrznych u dostawców zgodnie z wymaganiami Niemieckiego Przemysłu Samochodowego (VDA).
•       Nabycie umiejętności: znajomość i interpretacja wymagań VDA 6.3, przygotowanie, planowanie i prowadzenie auditów jakości, formułowanie niezgodności, sporządzanie raportów z auditu.
•       Nabycie wiedzy na temat  jak korzystać z katalogu pytań dla całego łańcucha dostaw P1 - P7 na podstawie ich interpretacji i praktycznych przykładów.

Program szkolenia:

•    Wprowadzenie
•    Definicje
•    Wymagania dla auditorów
•    Wytyczne do auditowania wg normy ISO 19011 (Potrzeby w zakresie auditów)
•    Proces auditu
•    Analiza potencjału (P1)
•    Przegląd pytań  (P2-P7)
•    Zlecenie i przygotowanie auditu
•    Realizacja auditu
•    Ocena i ustalenia (Nauka systemu oceny)
•    Wykorzystanie wyników
•    Zakończenie auditu – podsumowanie
•    Ćwiczenia praktyczne - studium przypadku
•    TEST weryfikujący zdobytą wiedzę
     
Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do auditorów, którzy przeprowadzali audity wewnętrzne i mają potrzebę stosowania standardu VDA 6.3 jako wymagania Klientów z branży motoryzacyjnej.
Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia  i ukazania potencjałów jakościowych produkcji.

Wymagania:

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z systemami zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

Założenia do szkolenia:

Uczestnicy mają zakupione na własność przedmiotowe normy lub mają do nich dostęp.
     
Korzyści ze szkolenia:


•    Nabycie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia auditu wewnętrznego.
•    Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu lub jeśli egzamin pozytywny– certyfikat ukończenia szkolenia.

https://szkolenia.dekra.pl/szkolenie/auditor-wewnetrzny-procesu-wg-vda

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 28
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 850-01-75 do 79
Faks: +48 22 577-36-36
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.