Reklama
Reklama
Reklama
Grupa PSA - rekordowa rentowność i wzrost w pierwszym półroczu 2017 PDF Drukuj Email
Źródło: PSA   
11/08/2017 09:16
psa groupe logoCarlos Tavares, prezes zarządu Grupy PSA, oświadczył: „Rekordowe wyniki Grupy PSA były możliwe dzięki naszym klientom, którzy przyczynili się do sukcesu naszych najnowszych modeli.

To także efekt zaangażowania naszych pracowników, mocno zmobilizowanych w realizacji celów planu Push to Pass. Sprawność i skuteczność działania pracowników, którzy potrafili pokonać trudności, pozwalają z ufnością patrzeć na nasze możliwości stawienia czoła przyszłym wyzwaniom”.

W pierwszym półroczu 2017 roku przychody Grupy PSA wyniosły 29,165 mld euro, czyli o 5% więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku. Od początku realizacji planu Push to Pass łączny wzrost wyniósł +8,2% (przy stałym kursie wymiany walut).

Przychody sektora motoryzacyjnego wyniosły 19,887 mld euro. Oznacza to wzrost o 3,6% w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku. Osiągnęliśmy go w szczególności dzięki sukcesowi nowych modeli i wprowadzonej dyscyplinie cenowej.

Wynik bieżący na działalności operacyjnej grupy wyniósł 2,041 mld euro, o 11,5% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Sektor motoryzacyjny odnotował wynik bieżący na działalności operacyjnej w wysokości 1,442 mld euro, o 10,7% więcej niż w pierwszym półroczu 2016 roku. Oznacza to rekordowy poziom rentowności 7,3%, pomimo wzrostu cen surowców i ujemnych różnic kursowych. Wynik zawdzięczamy przede wszystkim skutecznemu planowi produktowemu i dalszej redukcji kosztów.

Przychody i koszty operacyjne jednorazowe wyniosły –112 mln euro w porównaniu z kwotą -207 mln euro w pierwszym półroczu 2016.

Koszty finansowe netto grupy zostały ograniczone do -121 mln euro w porównaniu z kwotą -150 mln euro w pierwszym półroczu 2016.

Skonsolidowany wynik netto Grupy PSA za pierwsze półrocze 2017 wyniósł 1,474 mld euro. Oznacza to wzrost o 91 mln euro pomimo ujemnego wyniku działalności w Chinach. Wynik finansowy netto spółek objętych konsolidacją w części przypadającej na grupę wyniósł 1,256 mld euro, w porównaniu do 1,212 mld euro w pierwszym półroczu 2016.

Wynik bieżący na działalności operacyjnej Banku PSA Finance wyniósł 312 mln euro, o 5,1% więcej w stosunku do pierwszego półrocza 2016.

Wynik bieżący na działalności operacyjnej spółki Faurecia wyniósł 587 mln euro, o 19,8% więcej w stosunku do pierwszego półrocza 2016.

Free Cash Flow na działalności produkcyjnej i handlowej wyniósł 1,116 mld euro. Korzystnie wpłynęła na to poprawa marży samofinansowania brutto.

Na koniec czerwca 2017 roku, łączny stan zapasów wyniósł 374 000 samochodów z uwzględnieniem sieci niezależnych partnerów i był o 25 000 samochodów niższy niż w na koniec czerwca 2016 roku.

Pozycja finansowa netto w działalności produkcyjnej i handlowej na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 7,631 mld euro, o 818 mln euro więcej niż na koniec grudnia 2016 roku.

Perspektywy rynkowe:
Zgodnie z przewidywaniami Grupy PSA w 2017 roku rynek samochodowy w Europie powinien odnotować 3% wzrost. W Chinach, Ameryce Łacińskiej i Rosji spodziewany jest 5-procentowy wzrost.

Przyjęte cele operacyjne:
  • Cele przyjęte w ramach planu Push to Pass to:
  • uzyskanie bieżącej marży operacyjnej5 o średniej wysokości powyżej 4,5% w przypadku sektora motoryzacyjnego w latach 2016-2018 oraz docelowo 6% w 2021 roku,
  • wzrost przychodów Grupy PSA o 10% w latach 2015-20186, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania docelowego wzrostu o 15% w roku 20216.