Reklama
Reklama
Reklama
UNIWHEELS AG: wyniki finansowe za I półrocze 2017 - kontynuacja wzrostu wolumenów, przychodów i zysków PDF Drukuj Email
Źródło: Uniwheels   
09/08/2017 15:42
uniwheels logo Niemiecki producent felg aluminiowych UNIWHEELS AG, notowany na GPW w Warszawie, opublikował raport finansowy za I połowę 2017 roku.

W I półroczu 2017 Grupa UNIWHEELS sprzedała 4,94 mln felg w obu segmentach: OEM oraz Akcesoriów (łączny wzrost sprzedaży o 15,7% rok do roku).

W segmencie OEM Grupa UNIWHEELS sprzedała w tym okresie 4,08 mln felg (+13,1% r/r), a w segmencie Akcesoriów 860 tys. felg (wzrost o 30% r/r).

W I półroczu 2017 Grupa UNIWHEELS zanotowała 274,7 mln EUR przychodów, co oznacza wzrost o 23,2% rok do roku, dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży felg (+15,7% r/r), lepszemu miksowi produktowemu oraz cokwartalnemu dostosowywaniu cen felg w oparciu o rynkowe ceny aluminium. W segmencie OEM przychody wzrosły o 20,6% rok do roku do 221,8 mln EUR, a w segmencie Akcesoria wzrost przychodów wyniósł 21,3% r/r do 46,9 mln EUR.

Od czwartego kwartału 2016 rynkowe ceny aluminium wzrosły i wpłynęły również na koszty materiałowe w pierwszym półroczu 2017, które w tym okresie wzrosły o 37,2%. Koszty osobowe rosły zgodnie ze wzrostem przychodów, a na ich poziom wpływały koszty dodatkowej rekrutacji do zakładu w Stalowej Woli oraz podwyżki płac. Na wysokość pozostałych kosztów operacyjnych wpłynęły wyższe koszty doradztwa. W efekcie zysk EBITDA wzrósł w I półroczu 2017 o 11,3% do poziomu 40,3 mln EUR. Zysk netto w tym okresie wzrósł o 5,2% do 30,6 mln EUR. Wpływ na poziom dynamiki zysków w I półroczu 2017 miał także efekt bazy – bardzo dobry II kwartał 2016.

Biorąc pod uwagę perspektywy na rok 2017, zarząd UNIWHEELS AG podtrzymuje oczekiwania, które przedstawiono w raporcie rocznym za 2016 rok. Wzrost sprzedaży felg w sztukach wyniesie w 2017 roku między 10% a 15% rok do roku. Przychody Grupy wzrosną między 14% a 19% rok do roku (brane pod uwagę prognozowane zmiany cen na rynku aluminium). Z kolei zysk EBITDA wzrośnie między 15% a 20% rok do roku.

Po przeprowadzeniu publicznego wezwania, Superior Industries posiada obecnie 93,2% akcji UNIWHEELS AG. Obecnie prowadzony jest proces integracji obu organizacji. Rozpoczęto także działania prowadzące do wycofania akcji UNIWHEELS AG z obrotu na GPW.

Podsumowanie wyników finansowych za I półrocze 2017:
 • Wzrost sprzedaży o 23,2%, dzięki:
  • wzrostowi liczby sprzedanych felg o 15,7%
  • miksowi produktowemu o wyższej wartości dodanej
  • kwartalnemu dostosowaniu cen produktów
 • Wzrost kosztów materiałowych o 37,2% odzwierciedlający rynkowy wzrost cen aluminiumoraz energii
 • Wzrost kosztów osobowych (+24,9%), zbliżony do poziomu wzrostu przychodów, związany z rekrutacją do nowej fabryki oraz wzrostem płac
 • Zwiększenie zysku EBITDA o 11,3% do 40,3 mln EUR
 • Zwiększenie zysku EBIT o 2,1% do 29 mln EUR
 • Finanse: dług netto na poziomie 52,3 mln EUR
 • Zysk netto w wysokości 30,6 mln EUR (+5,2%)