Banner
Banner
Banner
Przegląd i interpretacja wymagań normy PN-N-18001 i OHSAS 18001 PDF Print E-mail
Wednesday, 18 March 2015 15:07
bad

tp


Przegląd i interpretacja wymagań normy PN-N-18001 i OHSAS 18001

Zarówno PN-N-18001 jak i OHSAS 18001 definiują wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, pragnących zminimalizować ryzyko zawodowe oraz podnieść świadomość zachowania bezpieczeństwa w pracy.
Szkolenie ma na celu zapoznanie z wymaganiami zarówno normy PN-N-18001 jak i OHSAS 18001, przedstawienie podobieństw i różnic oraz metod oceny i minimalizacji ryzyka zawodowego.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych tematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz osób planujących wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań norm PN-N-18001 i/lub OHSAS 18001.

Zawartość:

  • Główne założenia i koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N-18001 i/lub OHSAS 18001 – podobieństwa i różnice.
  • Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N-18001 i/lub OHSAS 18001.
  • Podstawowe definicje.
  • Wymagania norm PN-N-18001 i/lub OHSAS 18001 – porównanie.
  • Zasady tworzenia dokumentacji systemowej, identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka.
  • Planowanie i organizacja wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • Zasady certyfikacji systemu.
  • Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.


Wymagania wobec uczestników:

Brak specyficznych wymagań.

Potwierdzenie kwalifikacji:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat kwalifikacji Team Prevent.

Czas trwania:

2 dni

Rozpoczęcie o godz. 9:00, zakończenie ok. godz. 17:00 następnego dnia.

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.     
ul. Batorego 19
43-200 Pszczyna
tel.: +48 32 733 82 19
faks: +48 32 447 09 18
kom.: 504 084 671
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it